Akkerbouw

Nieuws

Vaker beroep op calamiteitenregeling PlanetProof

Het CLM waarschuwt voor de instroom van minder gemotiveerde telers, nu supermarkten PlanetProof als norm stellen.

De bovenwettelijke normen van PlanetProof liggen erg hoog. Dat vraagt vakmanschap van de telers. Volgens gewasdeskundige Geert van Gessel van de Centrale Adviesdienst Fruitteelt is de middengroep telers nog niet gemotiveerd om de PlanetProof-stap te zetten. Verwacht wordt dan ook dat de komende jaren vaker een verzoek op de calamiteitenregeling wordt gedaan. In de calamiteitenregeling kunnen binnen PlanetProof verboden middelen tijdelijk worden toegestaan, als met de beschikbare ‘groene’ middelen een ziekte of plaag onverhoopt toch niet bestreden kan worden.

Lege AGF-schappen?

Zullen lege AGF-schappen in de winkels ontstaan als onvoldoende gecertificeerde PlanetProofproductie kan worden bereikt? Volgens Erna van der Wal, QA-manager food bij de Aldi is dit een heel relevante vraag en geeft het goed weer wat er allemaal aan de orde kan komen bij een overgang naar Milieukeur/PlanetProof. “Op dit moment zijn we volop in overleg met onze leveranciers en telers om te verkennen welke afspraken we kunnen maken als het gaat om dergelijke scenario’s. Daarom is het nu nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.”

Jumbo voorziet geen problemen

Jumbo voorziet geen problemen. “Er is op dit moment geen enkele aanleiding voor Jumbo om aan te nemen dat door de vraag naar PlanetProof gecertificeerd product de kans op misoogsten toe zal nemen,” zegt Laura Valks-Piessens, adviseur corporate communicatie. Wanneer er toch externe calamiteiten zijn die invloed hebben op de teelt, zowel op PlanetProof-gecertificeerde producten als reguliere producten, zal Jumbo samen met haar telers en waar nodig met SMK kijken hoe deze te ondervangen zijn en in goed overleg een passende oplossing zoeken zodat de Jumbo klant niet of zo min mogelijk misgrijpt.

Of registreer je om te kunnen reageren.