Akkerbouw

Nieuws

Spoedige toelating nieuw insecticide tegen trips

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) start de zienswijzeprocedure voor het insecticide Benevia op basis van de werkzame stof Cyacypyr.

Cyazypyr is niet de chemische, maar de merknaam die DuPont de nieuwe actieve stof heeft gegeven. De werkelijke chemische naam van de actieve stof is cyantraniliprool.

Het middel is aangevraagd als insectenbestrijdingsmiddel in:

  • aardappelen
  • sluitkoolachtigen
  • bloemkoolachtigen
  • wortelgewassen
  • knolselderij
  • ui-achtigen
  • prei
  • koolraap
  • rode biet
  • schorseneer

De zienswijzeprocedure is van toepassing omdat de werkzame stof cyantraniliprool nog niet eerder in Nederland als werkzame stof in een gewasbeschermingsmiddel is toegelaten. Wordt geen zienswijze ingediend, dan volgt een spoedige toelating.

Trips bestrijden lastiger door wegvallen fipronil

De middelenhandel ziet veel potentie in Benevia, omdat het een goede aanvulling is tegen trips in diverse gewassen. Door het wegvallen van fipronil binnenkort wordt de bestrijding van trips een stuk lastiger.

Of registreer je om te kunnen reageren.