Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Meer zieke gewassen door verbod op insecticiden

Gewassen zullen meer last krijgen van virusziekten als het gebruik van insecticiden nog meer onder druk komt te staan in de EU.

Veel virussen worden overgebracht op gewassen door insecten. Veredelingsbedrijven moeten daar rekening mee houden.

Gebruik van neonicotinoïden

Dat was de boodschap van directeur Niels Louwaars van Plantum, de organisatie van veredelingsbedrijven, op een bijeenkomst in Werkendam over het cultuur- en gebruikswaarde onderzoek (CGO) van landbouwgewassen. Louwaars verwees naar de discussie in de EU om het gebruik van alle neonicotinoïden te verbieden. “Dit zijn ontwikkelingen waar veredelingsbedrijven mee te maken hebben. De veredeling op virusresistentie stond niet zo hoog op het wensenlijstje van kweekbedrijven. Het gebruik van insecticiden beperkt de virusdruk in gewassen.”

Dreigend verbod op schimmelbestrijders

Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken van Suiker Unie, onderschrijft de stelling van Louwaars. “Ik zie hetzelfde gebeuren bij het dreigende verbod op bepaalde schimmelbestrijders. Dan kan een schimmelziekte als Phoma Betae zomaar weer een probleem worden in de bietenteelt. Veredelingsbedrijven krijgen dan meer moeite om phomavrij bietenzaad te telen. Zaad dat met phoma is besmet is onbruikbaar voor de bietenteelt.”

In het CGO-onderzoek wordt onder andere gekeken naar ziekteresistenties van nieuwe rassen. Het CGO-onderzoek is waardevol voor de landbouw, stelt secretaris David Kasse van de stichting Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst, die in Werkendam afscheid nam van het CSAR. “De landbouw kan dankzij het CGO de genetische vooruitgang sneller benutten. Het CGO kan in de toekomst meer inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het verlagen van de input in de landbouw.”

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Jammer dat de stedelingen niet wordt verteld wat de reden was van de enorme trek van Ieren naar Amerika 160 jaar geleden. Hoe knap de veredelaars ook zijn, de natuur achter haalt hem wel (in rasse schreden). Wie worden de dupe als er eens een mis oogst optreedt? Juist de armen op deze aarde, de rijke bedenkers van la deze geboden en verboden blijven wel bij machte om hun voedselpakket bijeen te schrapen. Doorgaans is het de Linkse garde, die deze verboden maken en het is ook de Linkse garde die de arme hongerende mens een beter leven wil geven. Dit doen ze dus door levenslang eten te schenken, soms ook een huis en dan een bedankje verwachten voor deze goede gaven.

  • Henk Tennekes

    Neonicotinoïden zijn inderdaad zeer effectief in de bestrijding van insecten, zo effectief dat de meeste insecten nu zijn verdwenen, met catastrofale gevolgen voor alle soorten die afhankelijk zijn van insecten. Dat is de andere kant van het neonicotinoïden verhaal dat in dit stukje niet wordt meegenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.