Akkerbouw

Nieuws

86% minder erfafspoeling bij bloembollentelers

In het project Schoon erf, schone sloot hebben 9 bloembollentelers 86% minder erfafspoeling behaald.

Met een reductie van 86% afspoeling vanaf het bloembollenerf is een beter resultaat behaald dan de beoogde 80% van het project Schoon erf, schone sloot. Dat komt naast de genomen maatregelen door bewustwording bij ondernemers en hun personeel.

86% minder middelenconcentraties in de erfput

Brancheorganisatie KAVB, Waterschap Zuiderzeeland, kennis- en adviesbureau CLM en 9 bloembollentelers hebben in Flevoland samen gewerkt aan het verminderen van afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot. Het project Schoon erf, schone sloot liep van oktober 2016 tot maart 2018. De participanten zijn verheugd over het resultaat: gemiddeld 86% minder middelenconcentraties in de erfput. “Het is een stimulans om met deze aanpak verder te gaan; ook voor andere sectoren”, zegt heemraad Lida Schelwald-van der Kley.

‘De vraag die we onszelf telkens stelden, was: wat doe ik waar op mijn erf?’

Monstername van afspoelend regenwater

Bij aanvang van het project is een nulmeting gedaan op de bedrijven door monstername van het afspoelende regenwater bij het ontsmetten en planten van tulpenbollen. Vervolgens zijn de mogelijke maatregelen besproken. Peter Knippels van de KAVB: “Het was opvallend dat de deelnemers direct aan grote, structurele en duurzame maatregelen dachten. Daarnaast kregen ze ook suggesties aangereikt. Een aantal had al stappen gezet. In alle gevallen zagen ze mogelijkheden om te verbeteren. De ene groep kiest voor kleine investeringen, de andere voor bijvoorbeeld een innovatieve manier van waterzuivering. In alle gevallen gaat het om robuuste en toekomstbestendige maatregelen.”

Het doel is te komen tot een nagenoeg emissieloze productie van bloembollen. - Foto: Ruud Ploeg
Het doel is te komen tot een nagenoeg emissieloze productie van bloembollen. - Foto: Ruud Ploeg

Bewustwording

Naast de maatregelen is ook bewustwording een succesfactor van het project. “De vraag die we onszelf telkens stelden, was: wat doe ik waar op mijn erf?”, vertelt deelnemer Wim Klink. “Waar zet ik de kisten neer, staan ze overdekt, hoe zijn de rijroutes van de heftrucks? Gemiddeld zijn er drie maatregelen per bedrijf genomen, die heel divers zijn. Maar de rode draad door het hele project heen is bewustwording.”

Emissieloze productie van bloembollen

Het doel is te komen tot een nagenoeg emissieloze productie van bloembollen. Knippels: “De vervolgstap is te komen tot een emissieloos erf en een emissiearm perceel. De zuivering van vervuilde waterstromen op het erf en restanten van bolontsmettingsmiddelen is onderdeel van dit traject. Daarnaast blijft de KAVB zich inzetten door de landelijke en regionale uitrol van Schoon erf, schone sloot.”

Of registreer je om te kunnen reageren.