Akkerbouw

Nieuws

Tijdelijke vrijstelling voor herbicide Asulam

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een tijdelijke vrijstelling verleend voor het herbicide Agrichem Asulam 2.

De toelating van het herbicide met toelatingsnummer 11078 N verviel in 2011, maar in spinazie, tulp, hyacint, lelie, gezaaide zomerbloemen en bloemenzaad is geen goed alternatief beschikbaar. Het herbicide krijgt daarom in 2018, net als voorgaande jaren, een tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de wet gewasbeschermingsmiddelen. Dat meldt gewasbeschermingsmiddelenbedrijf UPL.

Toepassing onder voorwaarden

Het middel mag in 2018, onder voorwaarden worden toegepast in spinazie, tulp, hyacint, lelie, gezaaide zomerbloemen en bloemenzaad. Onkruid leidt in spinazie tot afkeuring en kwaliteitsverlies. Vanwege de mechanische oogst van spinazie kunnen onkruiden niet handmatig uit het geoogste product worden gesorteerd. De schade wordt geschat op 65% opbrengstverlies. In bollen leidt onkruiddruk tot te kleine bollen en bij zaadteelt raakt het geoogste zaad teveel verontreinigd met onkruidzaad. De vrijstelling is mede dankzij gezamenlijke inspanningen van een aantal instellingen uit de teeltsectoren gerealiseerd, geeft het bedrijf aan.

Breedbladige en grasachtige onkruiden

Volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift mag Asulam 120 dagen worden ingezet ter bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden. UPL benadrukt dat in spinazie weer de eenmalige toepassing voor opkomst is toegestaan per teeltcyclus.

Het middel moet worden toegepast in minstens 600 liter water per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.