Akkerbouw

Nieuws

3 Spunta-pootgoedbedrijven besmet met bruinrot

Het vervolgonderzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) naar de besmetting van bruinrot in aardappelras Spunta heeft uiteindelijk 3 bedrijven opgeleverd waar de besmetting is vastgesteld.

De andere partijen pootaardappelen op deze bedrijven hebben de status ‘waarschijnlijk besmet’ gekregen. Alle 3 bedrijven hebben pootgoed ontvangen van dezelfde pootgoedleverancier.

Opmerkelijk is dat onderzoek bij deze pootgoedleverancier geen bruinrotbesmetting aan het licht bracht. Volgens een woordvoerder van de NVWA komt dat omdat de besmette partij al eind 2017 in zijn geheel is afgeleverd aan de 3 getroffen bedrijven. “Door de medewerking van de betreffende pootgoedleverancier en een goede registratie van zijn pootgoedleveranties kon de NVWA op 10 andere bedrijven uitvoerig onderzoek doen. Daar zijn geen besmettingen aan het licht gebracht. Die bedrijven zijn vrij verklaard. Het door hen aangekochte pootgoed van de pootgoedleverancier bleek niet van het besmette perceel afkomstig te zijn.”

Besmette pootgoedpartijen eind oktober ontdekt

De NVWA meldde eind oktober 3 gevallen van bruinrot: 2 in partijen Spunta-pootgoed en 1 in een partij Bartina-pootgoed. De besmette partij Bartina was door de pootgoedteler uit miniknollen vermeerderd. Er was nog geen pootgoed uit de besmette lijn afgezet, zegt de woordvoerder. “Uitvoerig onderzoek op de rest van het bedrijf heeft geen andere besmette partijen aan het licht gebracht. Het traceringsonderzoek heeft aangetoond dat er vrijwel zeker geen introductie van de ziekte heeft plaatsgevonden middels aankoop van pootgoed.”

Onderzoek NVWA naar beregening met oppervlaktewater

De NVWA deed ook onderzoek naar beregening met oppervlaktewater binnen een beregeningverbodsgebied. Daarbij is een bruinrotbesmetting vastgesteld in consumptieaardappelen van de rassen Innovator en Annabelle.

Tot slot liet de NVWA keuringsdienst NAK aanvullend onderzoek doen. Daarbij is de bacterieziekte vastgesteld in een partij Markies-aardappelen. Deze aardappelen zijn afgelopen zomer 4 keer beregend met oppervlaktewater. Het perceel ligt niet in een beregeningsverbodsgebied, waardoor geen sprake is van een overtreding, stelt de NVWA-woordvoerder. “Om vast te stellen dat de introductie door de beregening heeft plaatsgevonden, is ook een partij van een ander beregend perceel in onderzoek. Daarnaast is de herkomst van het Markies-pootgoed vastgesteld en worden de zusterpartijen op andere bedrijven onderzocht. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of uit te sluiten dat er sprake is van een besmetting via de pootgoedlijn.”

Bruinrotbacterie komt voor in oppervlaktewater

Bruinrot is een quarantaineziekte en wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum. De bacterie komt voor in het oppervlaktewater. Om verspreiding van bruinrot te voorkomen, is het beregenen met oppervlaktewater in sommige gebieden verboden. Begin 2018 is voor het laatst bruinrot aangetroffen bij pootgoed. In 2016 en 2017 waren er ook gevallen van bruinrot.

Of registreer je om te kunnen reageren.