Akkerbouw

Nieuws

Publicatie oogstraming uien CBS blijft in oktober

Gegevens voor de voorlopige oogstraming uien later verzamelen is volgens Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, niet wenselijk.

Wiebes heeft op verzoek van het CDA met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekeken of oogstramingen in december kunnen worden gepubliceerd in plaats van oktober, omdat de definitieve raming vaak flink afwijkt van de voorlopige. Dat gaat echter niet gebeuren, blijkt uit zijn bevindingen.

Lees ook: Kamer wil latere publicatie oogstramingen CBS

Administratieve lasten

Dat heeft vooral een logistieke achtergrond; begin oktober worden de gegevens over zaaiuien verzameld, gelijk met poot- en consumptieaardappelen en cichorei. “Het later verzamelen van gegevens van zaaiuien betekent een verzwaring van de lastendruk voor boeren, omdat het inwinnen van de gegevens dan niet meer kan worden gecombineerd. Ook moet het CBS dan extra kosten maken”, zegt Wiebes, die de geopperde marktverstorende werking van de publicatie bovendien niet onderschrijft.

Er is geen partij die op voorhand meer of minder voordeel heeft van de raming

Inzicht bieden in de markt

“Het is mogelijk dat voorlopige ramingen invloed kunnen hebben op prijszetting. De raming van het CBS is echter onafhankelijk. Er is geen partij die op voorhand meer of minder voordeel heeft van de raming”, geeft de minister aan. “De raming voorziet in een nationale behoefte aan cijfers die inzicht bieden in de markt. Zonder een voorlopige raming door het CBS is het zeer waarschijnlijk dat andere gegevens, verzameld door individuele ketenpartijen, worden gebruikt om prijzen te bepalen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.