Akkerbouw

Nieuws

Identiteitskaart voor akkerbouwpercelen op komst

Met Bodem IDee kan de bodemconditie van een perceel in kaart worden gebracht. Deze tool wordt ontwikkeld binnen het project Leve(n)de bodem.

Dat vertelden Delphy-adviseurs Nelis van der Bok en Reinier Stoutjesdijk tijdens de bodemdag op proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat.

Bodemanalyses om de nutriëntenstatus, pH en het organischestofgehalte van een perceel te bepalen zeggen niet alles over de conditie van een perceel. Daarvoor zijn meer parameters nodig zoals verdichting, waterhuishouding, activiteit van het bodemleven of onkruiddruk.

Concrete actiepunten

Via Bodem IDee krijgen al deze componenten een waarde toegekend. Dat leidt tot een rapport, waarin grafisch is aangegeven waar de knelpunten van het perceel zitten. Zo kunnen concrete actiepunten worden bepaald. Daarbij valt te denken aan het opbreken van storende lagen, aanpassen van gewasrotatie of het kiezen van de meest geschikte groenbemester.

In de ontwikkelingsfase kunnen telers gratis gebruik maken van zogenoemde kennispendelaars. Dit zijn bodemspecialisten die helpen bij het beoordelen van de bodem. Het is de bedoeling dat telers op den duur hun percelen zelf volgens een vast protocol gaan beoordelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.