Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Hoge compostgift als kickstarter voor bodemleven

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) coördineert een pilotproject waarin een aantal telers zeer hoge compostgiften gaat toepassen.

Deze pilot is gebaseerd op een Oostenrijks systeem, waarin snelle toenames van het organische stofgehalte worden bereikt door compost te gebruiken als ‘kickstarter’ voor beter bodembeheer.

Daar is bij hoge doseringen compost, tot wel 200 ton per hectare, in korte tijd een significante toename van het organische stofgehalte in de bodem gerealiseerd. De micro-organismen in de compost brengen de humusopbouw in de bodem op gang.

Effect hoge compostgiften vaststellen

Het primaire doel van de pilot is het vaststellen van het effect van de hoge compostgiften op de organische stofgehalten in de bodem, op korte en langere termijn. Een tweede doel is het vaststellen van positieve en negatieve bij-effecten van de hoge compostgiften, op bodemleven, bodemstructuur, vochtvasthoudend vermogen en nutriëntenbeschikbaarheid.

De resultaten van de pilot worden onder meer gebruikt in een breder onderzoeksprogramma dat zich richt op koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems, als onderdeel van de Klimaatagenda landbouw.

Ontheffing van RVO

De pilot start in de winter van 2019 en loopt meerdere jaren. Omdat hoge compostgiften door de meststoffenregels niet zijn toegestaan, is voor de pilot tevens een ontheffing van RVO nodig.

De BVOR werkt in de pilot samen met Soiltech, een bedrijf dat zich bezighoudt met bodemgezondheid en plantvitaliteit. Voor de pilot is financiële ondersteuning verkregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees ook: Compost levert hogere bijdrage aan organischestofbalans

Laatste reacties

  • Tinus1

    Nu kan de overheid laten zien of biodiversiteit/bodemgezondheid echt telt. Hoe sneller een fatsoenlijke ontheffing hoe beter. Ben benieuwd.

  • info36

    In compost zit over het algemeen veel rotzooi.

Of registreer je om te kunnen reageren.