Akkerbouw

Nieuws 4 reacties

Water lozen via sleuven in Limburg aan banden

Het Waterschap Limburg gaat strenger toezien op lozen van water vanaf landbouwpercelen via sleuven.

Dit heeft het Waterschap Limburg opgenomen in de nieuwe Keur – een document met regels rondom het Limburgse water.

Deze manier van water lozen leidt volgens het waterschap in toenemende mate op diverse manieren tot overlast, doordat de sleuven niet worden dichtgemaakt na gebruik. Die situatie is volgens het waterschap niet houdbaar.

Werkzaamheden worden belemmerd

Doordat de geulen volgroeien met onkruiden en gras worden werkzaamheden van het waterschap belemmerd. Bovendien vinden nutriënten via deze manier een weg naar de Limburgse wateren.

De ontwerp-Keur ligt bij het Waterschap Limburg ter inzage tot 19 november en wordt in maart 2019 voorgelegd aan het bestuur.

Zorgplicht voor de agrariër

De nieuwe Keur is het gevolg van de fusie van de 2 Limburgse waterschappen vorig jaar. Er wordt uitgegaan van een zorgplicht. Har Frenken, lid van het dagelijks bestuur bij Waterschap Limburg legt uit: “Een zorgplicht betekent dat iemand die iets doet bij een beek of dijk, ervoor moet zorgen dat er geen schade of andere nadelige effecten ontstaan. Van een agrariër verwachten we bijvoorbeeld dat hij het werkpad bij een beek toegankelijk houdt voor onze medewerkers en dat hij er geen obstakels plaatst, zoals haspels, drainageputten en afrasteringen.”

Laatste reacties

 • Rogé

  Mogen wij als agrariërs dan ook verwachten, dat een waterschap dat voor veel geld, de taak opneemt om ons te ontzorgen wat betreft wateroverlast deze taak dan ook serieus neemt en niet zoals zowel in 2014 als 2016 weigert om onmiddellijk maatregelen te nemen bij overvloedige neerslag ?
  De geleden schade zijn veel bedrijven nu nog niet te boven.

 • kleine boer

  Dan ook maar andersom als er water van uit de sloot komt door de hoge stand bij hoosbui maar niet accepteren...

 • Sjefo

  Altijd maar weer dat een richting denken en dat bij wet regelen,lafaards, ten tijden van de overvloedig regen (2016) gaven de waterschappen ook niet thuis en voor die shit betalen we nog dik ook (verplicht, bij wet geregeld )

 • heineken4695

  Nou jongens in plaats van hier te reageren, de ontwerp-Keur ligt tot 19 november ter inzage; zienswijzen indienen dus!

Of registreer je om te kunnen reageren.