Akkerbouw

Nieuws

Topsector steunt 2 bloembollenprojecten

De bloembollenprojecten De Groene Tulp en Bollen-revolutie 4.0 krijgen geld van de KTI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De projecten moeten de bollenproductie een kwaliteitsimpuls geven.

De door de bloembollenbond KAVB ingediende aanvragen zijn door de topsector gehonoreerd. De KAVB trekt hierin op met Wageningen UR en Proeftuin Zwaagdijk. De begroting voor de projecten is bijna € 1,2 miljoen voor De Groene Tulp en krap € 1,6 miljoen voor Bollen-revolutie 4.0. De topsector staat garant voor de helft van die bedragen. Bollentelers betalen via de vrijwillige KAVB-fondsen zelf ook mee.

De Groene Tulp

In De Groene Tulp wordt gezocht naar een duurzame en effectieve manier om schade te voorkomen bij een hoge druk van ziekten en plagen. Hiermee worden verschillende knelpunten waar de sector tegenaan loopt, aangepakt; toenemende wet- en regelgeving voor middelengebruik, strengere eisen vanuit de markt, toenemende teeltintensiteit van tulp en de afname van de bodemkwaliteit.

Tekst gaat verder onder foto

Tulpenbollen. De sector onderzoekt hoe de bollenteelt kan verduurzamen. - Foto: Jan Willem Schouten
Tulpenbollen. De sector onderzoekt hoe de bollenteelt kan verduurzamen. - Foto: Jan Willem Schouten

Weerbare bodem voor weerbaar gewas

In het project worden groene middelen gecombineerd met biostimulanten voor het behandelen en ontsmetten van de bodem en voor ziektebestrijding in het veld. Bodembehandeling leidt tot een weerbare bodem, is de theorie, wat weer leidt tot een weerbaar gewas. Ander onderdeel van het project is het beschermen van de bol met een ‘groene’ coating. Een kwalitatief goed – liefst beter – eindproduct zonder residu is het streven.

Precisielandbouw

In het project Bollen-revolutie 4.0 worden innovaties in de bollensector gestimuleerd, omdat de sector het belang onderstreept van actuele en betrouwbare informatie in de landbouw. Precisielandbouw en datamanagement is de manier om die te verkrijgen. Een praktijkvoorbeeld hiervan is de ziekzoekkar, waar in Bollen-revolutie 4.0 nieuw leven in wordt geblazen.

Doel van het project is een schonere teelt door het elimineren van slechte bollen, reductie van gewasbeschermingsmiddelen met precisielandbouw, sneller inzicht in de kwaliteit van gewassen, hogere kwaliteit en betere aansluiting bij de markt.

Lees ook: Bloembollensector wil AVV voor onderzoek

Of registreer je om te kunnen reageren.