Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

NAV teleurgesteld over oordeel RvS Lauwersmeer

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft niet de Raad van State (RvS) aan zijn zijde gekregen in de strijd tegen het verhogen van het waterpeil in het Natura 2000-gebied Lauwersmeer.

De RvS acht zich niet bevoegd om een oordeel te vellen over het wel of niet verhogen van het waterpeil, blijkt uit een uitspraak. Ook de Waddenvereniging is tegen het verhogen van het waterpeil.

Schadevergoeding verhogen waterpeil

Het verhogen van het waterpeil is een van de maatregelen in het beheerplan voor het gebied. Het gaat om een experiment waarbij de waterstand in het Lauwersmeer tijdelijk wordt verhoogd van 0,93 naar 0,52 meter onder NAP. Na de experimenteerfase is de mogelijkheid om te besluiten het waterpeil permanent te verhogen. Onduidelijk is echter of mogelijke schade als gevolg daarvan wordt vergoed.

De NAV is teleurgesteld over het oordeel van de RvS. De NAV richt nu alle hoop op de op 11 januari gevoerde rechtszaak tegen watervergunning voor de proef die waterschap Noorderzijlvest heeft verleend. De rechter moet in die zaak nog uitspraak doen.

Rietproef

De NAV procedeert tegen de rietproef omdat de omliggende boerenbedrijven last kunnen krijgen van de verhoogde waterstanden, de schaderegeling van de provincie hiaten vertoont en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit een toename van het risico op bruinrot rondom het Reitdiep signaleert. De rechtbank ging op 11 januari uitgebreid op alle argumenten van alle eisers in en de provincie heeft toegezegd de proef niet te starten voordat er een uitspraak is. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de rietproef in 2018 nog van start zal gaan, gezien de complexiteit en de hoeveelheid argumenten die zijn ingebracht door de verschillende eisers.

Beheerplan blijft in stand

De RvS stelt in de uitspraak dat de Raad alleen bevoegd is uitspraak te doen bij beroepen die betrekking hebben op in het beheerplan genoemde handelingen. De beroepen moeten zijn gericht tegen de beschrijvingen van die handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar brengen. Volgens de RvS stelt vast dat de beroepen van onder andere de NAV en de Waddenvereniging zijn gericht tegen delen van het beheerplan waartegen geen beroep bij de Raad kan worden ingesteld. Het rechtscollege is daarom onbevoegd om kennis te nemen van de beroepen van deze partijen. Het betekent dat het beheerplan in stand blijft.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.