Akkerbouw

Nieuws

NAV: Kijk naar hele akkerbouwbedrijf bij verduurzaming

Willen overheden de landbouw stimuleren te verduurzamen, dan is geïntegreerd overheidsbeleid nodig.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) roept de rijksoverheid, waterschappen, provincies en gemeenten op om samen met akkerbouwers te kijken naar de meest effectieve weg voor verduurzaming, in plaats van solitaire, elkaar vaak tegenwerkende verduurzamingsmaatregelen op te leggen. De beleidsmakers richten zich volgens de NAV vaak maar op 1 punt en hebben geen oog voor het grotere geheel.

Bermen maaien

De NAV noemt enkele voorbeelden. Zo vindt een provincie het duurzamer dat bermen pas in november gemaaid worden, maar gaat het voorbij dat dit vanaf juli leidt tot ongewenste verspreiding van zaden op aangrenzende akkers en dus tot meer herbicidebespuitingen.

Niet-kerende grondbewerking is lastig zonder glyfosaat

Gebruik glyfosaat

Niet-kerende grondbewerking verhoogt het organisch stofgehalte van de grond en vergroot het CO2-bindend vermogen van de grond, wat goed is tegen klimaatverandering. Niet-kerende grondbewerking is echter lastig zonder glyfosaat. Misschien is het in zijn geheel wel duurzamer om niet-ploegen te combineren met één bespuiting met glyfosaat dan ploegen en meerdere herbiciden-toepassingen in het volgende seizoen.

Genetische manipulatie

Brussel wil de productie van eigen GMO-vrij plantaardig eiwitgewassen stimuleren. Tegelijkertijd heeft Europa ook besloten dat in eiwitgewassen, die meetellen voor de vergroening, geen gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gespoten.

Of registreer je om te kunnen reageren.