Akkerbouw

Nieuws

Liquiditeit akkerbouw sluit 2017 af met eindsprint

Door de lage prijzen zal 2017 – een jaar met grote oogsten – bedrijfseconomisch als slecht worden gekwalificeerd in de akkerbouw. Maar aan het eind van het kalenderjaar zaten de inkomsten in de lift.

De rekening-courantpositie van akkerbouwbedrijven ontwikkelde zich in 2017 iets beter dan in het jaar ervoor. De hoogste stand is bereikt in april, met € 26.000 (danzij betere productprijzen van oogst 2016). Daarna zakte dit door de teeltkosten, met de grootste negatieve mutatie (van min € 12.900) in juli. Het laagst punt lag in oktober. Daarna zorgde uitbetaling van bedrijfstoeslagen en verkoop van gewassen voor een positieve wending. Het eindsaldo op de rekening-courant in december 2017 was gemiddeld € 6.000 hoger dan een jaar ervoor.

ABN Amro voorziet verslechtering kasstroom

ABN Amro verwacht de komende maanden een verslechtering van de kasstroom van akkerbouwbedrijven door de lage prijzen. Producten worden zo lang mogelijk bewaard en dat loopt in de kosten. Veel ondernemers in de akkerbouw maken volgens de bank, die de monitor samenstelt met Wageningen Economic Research en het ministerie van Economische Zaken, een pas op de plaats met investeringen. Soms zal zelfs een liquiditeitstekort ontstaan. “Echter, de akkerbouwsector gewend is aan volatiliteit en ondernemers kijken in de regel verder dan één oogstjaar”, stelt de bank in haar verslag.

Over geheel 2017 gezien bleven de financiële opbrengsten uit gewassen wat achter, maar daalden ook de kosten. Een voorbeeld zijn de energiekosten, mede doordat er meer eigen stroom wordt geproduceerd.

Aardappelteelt en weersomslag

In de aardappelteelt kondigde de weersomslag in juli, na een droog en warm voorjaar, een inhaalslag aan die leidde tot een overvloedige oogst: 25% meer dan in 2016 en 12% boven het langjarig gemiddelde. Dit had, ondanks de toegenomen verwerkingscapaciteit in de fritesindustrie, prijsdruk tot gevolg. Door de natte rooiomstandigheden is de kwaliteit soms problematisch. Dat maakt bewaren lastig en vroegtijdige afzet soms noodzakelijk.

Pootgoed en uienteelt

Voor pootgoed ziet het er beter uit, hoewel de prijzen lager zullen uitvallen dan in de goede voorgaande jaren.

In de uienteelt hadden de weersomstandigheden een grotere invloed op de productie. Wel of niet kunnen beregenen was cruciaal voor de hoogte van de opbrengst dit jaar. Landelijk is de opbrengst gemiddeld. De markt is rustig met matige prijzen, waarbij vooral Senegal steeds belangrijker wordt voor de afzetmogelijkheden en prijsvorming.

De teelt van suikerbieten kende eveneens recordopbrengsten, met goede suikerpercentages

Granen kenden wereldwijd een grote opbrengsten, in Oekraïne zelfs een recordoogst. Ook in Nederland werd met 9,7 ton veel van een hectare gehaald (plus 8%). De wereldvoorraad is groot, waardoor op korte termijn geen prijsstijging is te verwachten.

De teelt van suikerbieten kende eveneens recordopbrengsten, met goede suikerpercentages. Soms leidt dat tot zelfs meer dan 20 ton suiker per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.