Akkerbouw

Nieuws

ForFarmers: eiwitgewassen iets beter in zomer

De zomerteelt van eiwitgewassen komt beter uit de verf dan de winterteelt. Dat heeft vooral met de onkruiddruk te maken.

Dit blijkt uit de eerste resultaten die voerbedrijf ForFarmers presenteert van de proef die najaar 2016 is begonnen.

Op humusrijke zandgrond in Oost-Nederland zijn 6 gewassen onder praktijkomstandigheden geteeld. Winterveldbonen en -erwten zijn in het najaar gezaaid. De temperatuurschommelingen in winter 2016-‘17 leidden tot veel uitwintering met onkruidgroei op de lege plekken in winterveldbonen en wintererwten. De onkruidproblemen in deze teelten stapelden zich op door een beperkt middelenpakket plus de soms tegenvallende werking van de middelen door de droogte in het voorjaar.

Een groot voordeel van een zomerteelt is de mogelijkheid om het perceel in het voorjaar voor de zaai onkruidvrij te maken

Lupine, sojabonen, zomerveldbonen en -erwten zijn in het voorjaar van 2017 gezaaid. Een groot voordeel van een zomerteelt, in tegenstelling tot winterteelt, is de mogelijkheid om het perceel in het voorjaar voor de zaai onkruidvrij te maken. Ook geeft de snellere gewasontwikkeling van zomererwten en -veldbonen onkruid minder kans.

Winterveldbonen en wintererwten

In het project is van de potentieel hogere opbrengst bij winterveldbonen en wintererwten ten opzichte van de zomerequivalenten niets gebleken. De eerste resultaten lijken eerder aan te tonen dat op zandgrond de zomerveldbonen en zomererwten meer oogstzeker zijn. De opbrengst van sojabonen viel met ruim 2 ton per hectare tegen. Dat was vooral toe te schrijven aan het droge voorjaar.

Jaareffecten

Om de invloed van jaareffecten in beeld te krijgen, zijn opnieuw winterveldbonen gezaaid. De proeven worden volgens planning in 2018 voortgezet. “In Nederland is de laatste jaren veel aandacht voor het zoeken naar alternatieven voor buitenlandse soja als grondstof voor veevoer. Er zijn echter nauwelijks vergelijkbare onderzoeken op praktijkschaal gehouden”, motiveert ForFarmers.

Met de lupine, erwten, veldbonen en sojabonen die in de proef zijn geoogst, worden voerproeven uitgevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.