Akkerbouw

Nieuws

PCA: Belgische aardappelopbrengst nadert meerjarig gemiddelde

De Belgische aardappelopbrengsten kruipen langzaamaan naar het meerjarig gemiddelde. Dat blijkt uit de meest recente proefrooicijfers van het Vlaamse aardappelinstituut PCA.

Op 5 september bedroeg de gemiddelde opbrengst van Fontane 51 ton per hectare. Dat is slechts 3 ton onder het meerjarig gemiddelde. Op de proefrooiing daarvoor op 22 augustus lag de opbrengst nog 5 ton onder de meerjaarlijkse groeicurve. De aardappelen zijn dus stevig doorgegroeid.

Verhoudingsgewijs veel groei

PCA noteerde een aangroei van 372 kilo per hectare per dag, wat verhoudingsgewijs veel is, gezien het aantal groeidagen (145) en de tijd van het jaar. Met een groftepercentage van 84 ligt het aandeel 50 millimeter opwaarts dit jaar vrijwel exact op het meerjarig gemiddelde (86%).

Veel ondermaat is er niet, waardoor de praktijkopbrengst met 50 ton per hectare haast even hoog is als de totale bruto-opbrengst. Het gemiddelde onderwatergewicht is met 400 gram per 5 kilo goed en de bakkwaliteit uitstekend. Opvallend dit jaar is de vitaliteit van het gewas. De afrijping verloopt zeer traag. Sommige percelen vertonen pas de eerste symptomen van afrijping.

Drijvers in Bintje

Bintje-telers moeten zich meer zorgen maken dan Fontane-telers, uitgaande van de kwaliteitscijfers uit de PCA-proefrooiingen. De gemiddelde opbrengst bedraagt 49 ton per hectare, wat slechts 1 ton per hectare lager is dan het meerjarig gemiddelde. Bij Bintje zijn de meeste percelen al grotendeels voor 60 tot 80% afgestorven. Normaal is bij dit ras bij 147 groeidagen het gewas al geheel afgestorven, dus de kans is reëel dat over twee weken de opbrengst op of zelfs iets boven het meerjarig gemiddelde uitkomt.

De opbrengst van Fonta nadert het meerjarig gemiddelde. - Grafiek: Ilse Eeckhout
De opbrengst van Fonta nadert het meerjarig gemiddelde. - Grafiek: Ilse Eeckhout

De bruto-opbrengst mag dan meevallen, het percentage uitval lijkt groter dan normaal, zodat de netto-opbrengst in veel gevallen toch zal tegenvallen. Zo is het gewas vrij fijn (66% 50 millimeter opwaarts), waardoor een relatief groot deel in de categorie kriel valt. Ook komen drijvers voor, variërend tussen 0 en maximaal 13%. Op alle Vlaamse percelen wordt doorwas aangetroffen. De netto-opbrengst (35 millimeter opwaarts) is met 47 ton zodoende 2 ton lager dan het meerjarig gemiddelde.

Afkeur

Het gemiddelde onderwatergewicht bedraagt 375 gram. Maar op 6 van de 21 onderzochte percelen ligt het onderwatergewicht nog steeds onder de norm van 360 gram per 5 kilo. In feite betekent dat afkeur, wanneer deze partijen aan de verwerker worden aangeboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.