Akkerbouw

Nieuws

Laatste tarwe en gerst geoogst

Deze week worden de allerlaatste percelen graan geoogst. Dat meldt Agrifirm Plant. De laatste percelen betreffen voornamelijk zomergraan.

Op een aantal zomergerstpercelen en op delen van gerstpercelen op lichte zandgronden komt doorwas voor. Er zijn zelfs percelen niet geoogst, omdat ze te groen bleven. Perceeldelen die groen van de doorwas waren, zijn veelal apart geoogst van de wel gezonde en rijpe perceeldelen. Door deze werkwijze is de kwaliteit van de brouwgerst maximaal gewaarborgd gebleven. De brouwgerst ziet er goed uit en ook de premies zijn positief, aldus Agrifirm.

Merendeel geoogst als brouwgerst

Veruit het grootste deel van de gerst is geoogst als brouwgerst, wat in potentie meer oplevert dan voergerst. Een aanzienlijk deel van de brouwgerst levert Agrifirm rechtstreeks aan Holland Malt in de Eemshaven.

Tijdstip tarweoogst vergelijkbaar met vorig jaar

De tarweoogst is op een normaal tijdstip binnengekomen, vergelijkbaar met andere jaren. Dus niet bijzonder vroeg, maar ook niet bijzonder laat. De landelijke piek in de aanvoer lag dit jaar rond 8 augustus en dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De hectolitergewichten liggen dit jaar wel beduidend hoger dan het jaar daarvoor, maar ten opzichte van 2015 is oogst 2017 in dat opzicht geen bijzonder jaar. In 2015 lag het hectolitergewicht zelfs een fractie hoger.

Goede tarweopbrengsten

De opbrengsten van tarwe die gemeld worden zijn goed, maar niet extreem. De opbrengsten variëren veelal op kleigronden rond 10 ton, met een enkele uitschieter naar beneden richting 9 ton of naar boven richting 11 ton. Op de lichtere gronden liggen de tarweopbrengsten lager en zijn dit jaar gemiddeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.