Akkerbouw

Nieuws

Loonwerkers duiken dieper de bodem in

Loonwerkers in Flevoland willen zich meer richten op de bodemstructuur, meldt brancheorganisatie Cumela.

Daaraan wordt gehoor gegeven in het project Zicht op de Bodemstructuur, waarin de provincie met het waterschap en LTO Noord streeft naar duurzame landbouw. Binnen dit project start een pilot die is gericht op loonwerkers en akkerbouwers.

Kennis over de bodem

Onderkend wordt dat loonwerkers, in samenspraak met de agrariërs, een belangrijke rol hebben in het goed omgaan met de Flevolandse bodem. Het Flevolands Agrarisch Collectief en CLM staan aan de basis van de pilot, waarin kennis over de bodem wordt verschaft aan loonwerkers en boeren. Ook wordt gesproken over het spanningsveld tussen goede bodemstructuur en de inzet van machines.

Ook wordt gesproken over het spanningsveld tussen goede bodemstructuur en de inzet van machines.

‘Bodem is de basis’

“De bodem is namelijk de basis onder veel bedrijfsactiviteiten van Cumela-bedrijven”, omschrijft Maurice Steinbusch, secretaris agrarisch loonwerk van Cumela. “Als sector voelen we ons verantwoordelijk voor het goed achterlaten van de bodem zodat ook volgende generaties van de bodem kunnen genieten. De branchevereniging investeert daarom in kennis en kunde bij haar leden, zodat zij zich blijven ontwikkelen als bodemspecialisten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.