Akkerbouw

Nieuws

Flink lagere aardappelopbrengst Belgische proefrooiingen

België lijkt af te steven op flink lagere hectare-opbrengsten dan normaal. Dat concludeert het Belgische aardappelinstituut na zijn eerste proefrooiingen in Bintje en Fontane.

In Bintje ligt de opbrengst na 100 groeidagen 11 ton per hectare onder het meerjarig gemiddelde en in Fontane 13 ton. De gemiddelde opbrengst van Fontane na 102 groeidagen (25 juli) bedraagt gemiddeld 27 ton per hectare, met een spreiding tussen 17 en 35 ton per hectare. 27 ton per hectare is flink lager dan voorgaande jaren en het meerjarig gemiddelde.

In 2014 en 2016 bedroeg de hectare-opbrengst na 100 groeidagen zo’n 42 ton per hectare, in 2015 zo’n 38 ton per hectare. Het meerjarig gemiddelde bedraagt 40 ton per hectare.

Al vroeg 100 groeidagen bereikt

Door het vroege voorjaar is dit jaar al vroeg de 100 groeidagen bereikt, echter in 2014 en 2015 was dat ook eind juli. In 2016 werd door het late voorjaar de 100 groeidagen pas op 8 augustus bereikt. De kwaliteit van de Fontanes lijkt vrij goed. Op veel percelen ligt het onderwatergewicht nu al tegen of boven de 360 gram. Wel komt er een klein beetje doorwas voor, met wat popperigheid.

Flink lagere aardappelopbrengst Belgische proefrooiingen

Bintje-opbrengst

De Bintje-opbrengst ligt na 105 groeidagen op gemiddeld 26 ton per hectare, met een spreiding tussen 15 en 32 ton per hectare. Het tienjarig gemiddelde ligt na 105 groeidagen op 37 ton per hectare. Een bruto-opbrengst van 26 ton per hectare na 105 groeidagen is de laagste opbrengstsinds 2000. Volgens PCA mag dat gezien de droogte geen verrassing zijn.

Nemen we niet het aantal groeidagen als uitgangspunt, maar de proefrooidatum 25 juli, dan bedraagt het meerjarig gemiddelde 31 ton per hectare. In 2012 en 2013 waren de opbrengsten op 25 juli nog lager dan dit jaar, echter toen zijn de aardappelen veel later gepoot dan dit jaar. Met nog dertig potentiële groeidagen te gaan en gezien de huidige slijtage van het gewas, mag verondersteld worden dat lagere opbrengsten in het verschiet liggen.

Veel doorwas

Vanwege het hete droge weer heeft PCA veel doorwas in de Bintjes aangetroffen. Slechts op twee velden vertoonde minder dan 10% van de primair gevormde knollen, symptomen van doorwas. Op vier velden was meer dan de helft van de primaire knollen geïnduceerd, tot maximaal 68%. Er worden zowel scheuten, popperige knollen als heel wat secundaire knollen waargenomen. Op enkele percelen werden ook kettingen gezien.

Of registreer je om te kunnen reageren.