Akkerbouw

Nieuws

EU-middelenbeleid stroperig

Europese lidstaten maken te weinig gebruik van elkaars kennis bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Veel lidstaten overschrijden wettelijke termijnen die in Europese regels zijn vastgelegd. Daarmee loopt de toelating van nieuwe middelen vertraging op.

Op den duur ondermijnt dat het niveau van gezondheidsbescherming en milieubescherming. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie (pdf).

Tegelijk loopt ook de herbeoordeling van bestaande middelen vertraging op, waardoor middelen waarover nieuwe wetenschappelijke kennis is verkregen langer of meer in het milieu terechtkomen dan verantwoord is. Vanwege de vertraging in de toelating van nieuwe middelen moeten lidstaten vaker noodmaatregelen nemen door het gebruik van middelen toe te staan die nog niet volledig zijn beoordeeld.

Illegale middelen

Nederland schoot bij een audit in 2015 (pdf) te kort bij de controle van producenten en herverpakkers. Het gebrek aan controle in Nederland kan ertoe leiden dat illegale gewasbeschermingsmiddelen op de markt komen. Begin deze maand maakte de NVWA nog bekend dat er een grote hoeveelheid illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag was genomen in een gecoördineerde Europese actie.

Meer controle

In reactie op de Europese bevindingen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vorig jaar al de controleactiviteiten opgevoerd. Er is onder meer een bemonsteringsprogramma opgesteld om na te gaan of gewasbeschermingsmiddelen daadwerkelijk de bestanddelen bevatten die op het etiket staan. Verder heeft Nederland beloofd de NVWA‘ers die belast zijn met controle op gewasbeschermingsmiddelen goed geïnstrueerd worden.

Vooruitgang duurzame bestrijdingstechnieken

De Europese Commissie is over het algemeen wel tevreden over het toezicht en de controle op gebruikers van en handelaren in gewasbeschermingsmiddelen. Er wordt vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van duurzame bestrijdingstechnieken en het meer verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Niettemin schieten sommige lidstaten wel tekort in de systematische bescherming tegen de gevaren van gewasbeschermingsmiddelen. Inspecteurs hebben vaak te weinig kennis en training. Bemonstering en controle op gewasbeschermingsmiddelen die bestemd zijn voor het buitenland blijft in veel lidstaten achterwege. Bovendien is er te weinig samenwerking en coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten, aldus het rapport.

Het directoraat-generaal voor Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie heeft vorig jaar twee werkgroepen opgezet die zich specifiek richten op de handhaving van de regels voor gewasbeschermingsmiddelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.