Akkerbouw

Nieuws

CLM: Veldleeuwerik-telers actiever in opwekken energie

Akkerbouwers die deelnemen aan verduurzamingsinitiatief Stichting Veldleeuwerik zijn actiever in het organiseren van eigen energievoorziening, zoals zonnepanelen, dan gangbare akkerbouwers: 50% versus 2%.

Dat blijkt uit tweejarig onderzoek van kennis- en adviesbureau CLM naar de impact van 15 jaar Veldleeuwerik. Directeur Gijs Kuneman presenteerde de uitkomsten donderdag 15 juni op het congres ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Stichting Veldleeuwerik. Kuneman geeft hiermee gehoor aan de roep om cijfers om Veldleeuwerik beter te kunnen duiden.
In het onderzoek vergeleek CLM de gangbare akkerbouw met deelnemers aan Stichting Veldleeuwerik. Naast het actiever opwekken van energie, blijkt uit de vergelijking ook dat ze aanzienlijk meer gebruik van mechanische onkruidbestrijding; 60% versus 25% van het gehele areaal.

Organischestofgehalte stijgt

Aan bodemvruchtbaarheid wordt het meest gewerkt. Tegen de trend van intensivering in houdt de Veldleeuwerik-teler het aandeel rooivruchten gelijk. Het organischestofgehalte op deze bedrijven stijgt en de telers bemesten vaker plaatsspecifiek, 27% tegen 20% van de gangbare telers. Ook wijst CLM Veldleeuwerik aan als versneller voor bemesting in het voorjaar en het gebruik van groenbemesters.

Het aantal maatregelen dat een teler treft voor verduurzaming groeit van een akkerbouwer die begint met Veldleeuwerik (72 maatregelen) binnen 4 jaar naar 87 maatregelen.

Getallen onderbouwen project Veldleeuwerik

Voor het onderzoek zijn Veldleeuwerik-telers en -experts geïnterviewd. Verder bestond het onderzoek uit een literatuurstudie, eigen kennis en gesprekken met akkerbouwexperts. De analyse ging gepaard met veel afwegingen en discussie om te komen tot representatieve uitkomsten, geeft Kuneman aan. “We hadden best meer willen concluderen, maar zo veel is door Veldleeuwerik nog niet gemeten.”

Het bestuur werd later op de dag gevraagd om meer duidelijkheid, want de positie van de systematiek met getallen onderbouwen leidt juist tot behoud van motivatie. Het bestuur werkt hieraan, bleek uit het antwoord. “In werkgroepen worden maatschappelijke thema’s opgepakt. De voortgang daarvan gaan we jaarlijks monitoren en naar buiten toe uitdragen”, zegt Hedwig Boerrigter, directeur van Stichting Veldleeuwerik.

Of registreer je om te kunnen reageren.