Akkerbouw

Nieuws

Areaal graszaad groeit tot 13.371 hectare

Het graszaadareaal in Nederland nam in 2017 met 5,5% toe tot 13.371 hectare. In absolute hectares een stijging van 697 hectare.

Dat blijkt uit de voorlopige aangiftecijfers van de NAK.

Vrijwel alle rassen noteren stabiele tot grotere arealen, uitgezonderd Engels raaigras, kropaar en timothee. Het areaal Engels raaigras kromp 50 hectare tot 9.667 hectare in 2017, maar is in Nederland nog steeds veruit het meest geteelde graszaadras. Kropaar daalde van 20 naar 8,6 hectare en timothee van 13 naar 1 hectare. Opvallend is de grote areaalstijging van rietzwenkgras, van 952 hectare naar 1.263 hectare. Het areaal gekruist raaigras nam met 102 hectare toe van 276 naar 378 hectare. Westerwolds raaigras steeg van 409 naar 580 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.