Akkerbouw

Nieuws

Agrifirm start met code voor Europese grondstoffen

Agrifirm heeft een code ontwikkeld voor ‘Veevoer van Europese herkomst’. Aanleiding zijn discussies over de groeiende vraag naar grondstoffen, circulaire economie en zelfvoorzieningsgraad van eiwitten in Europa. De voer- en telerscoöperatie vindt dat grondstoffen daar geproduceerd moeten worden waar dit geologisch en klimatologisch het meest efficiënt plaatsvindt.

De code ziet onder meer toe op aantoonbare herkomst van de geleverde grondstoffen. Primaire grondstoffen zoals granen moeten volledig afkomstig zijn uit Europa. Dat geldt ook voor bewerkte grondstoffen zoals bietenpulp en voor de sojaproducten die gebruikt worden. De code is geen harde garantie dat er geen genetisch gemodificeerde grondstoffen gebruikt worden. Wel zijn in Europa geproduceerde grondstoffen overwegend non-GM. De eisen aan grondstoffen in de code zijn alleen van toepassing op veevoer dat wordt toegediend in de productieve fase. Zo gelden de eisen niet voor diervoer dat is bestemd voor jongvee.

Andere eiwitbronnen

Volgens Agrifirm versmalt de discussie over regionale grondstoffen nu vaak tot de vraag of er Europese soja beschikbaar is, terwijl de uitdaging niet ligt in die beschikbaarheid. ‘Belangrijker is het gegeven dat Europese soja duurder is dan wereldmarkt-soja. Daardoor komen andere eiwitbronnen meer in beeld, zoals in melkveevoeders al snel meer palmpitschilfers wordt ingerekend. En verschuift de discussie naar een volgende grondstof.’ Volgens Agrifirm heeft de vraag naar regionale grondstoffen daarom een gedegen handleiding nodig. ‘Onoordeelkundige implementatie leidt tot onbeheersbare processen, het niet beschikbaar zijn van grondstoffen en ongewenste en onnodige kostprijsverhogingen’, concludeert Agrifirm.

Of registreer je om te kunnen reageren.