Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

‘Bietenteelt kan niet zonder neonicotinoïden’

De bietenteelt hoopt op behoud van zijn toepassing van neonicotinoïden. De sector geeft aan dat de toepassing in pillenzaad voor bijen niet schadelijk is, maar de alternatieven wel.

Bovendien is er de vrees dat door een verbod op neonicotinoïden de vergelingsziekte terugkeert.

Dit voorjaar opperde de Europese Commissie om deze soort insecticiden te bannen voor veldtoepassingen en enkel nog toe te laten in de glastuinbouw. De lidstaten stemmen deze maand over dat voorstel.

Neonicotinoïden efficiënt

Suikerbietentelers kunnen moeilijk zonder neonicotinoïden, stellen zij. De Belgische telersorganisatie CBB verwijst in ledenblad De Bietplanter naar een paper van het bietenonderzoeksinstituut KBIVB. Daarin wordt de efficiëntie van neonicotinoïden benadrukt, omdat het alternatief bespuitingen met insecticiden zijn ‘die meer actieve stoffen bevatten en veel schadelijker zijn voor mens, milieu en nuttige insecten’.

Vergelingsziekte kan 60% opbrengst kosten

Maar bovenal vreest de bietensector een wederopstanding van de vergelingsziekte, die opbrengstverliezen van 60% kan veroorzaken. Het virus wordt verspreid door bladluizen. Sinds 1995 wordt meer dan de helft van het Europese bietenareaal beschermd met neonicotinoïden, waardoor de vergelingsziekte nagenoeg verdween. Alternatieven zijn er amper, omdat de meeste bladluizen resistent zijn tegen veelgebruikte insecticiden.

Bijkomend argument voor de bietenteelt is dat bietenzaden in een omhulde pil zitten met daarbinnen een laagje neonicotinoïden. Hierdoor is het risico op ‘ontsnappen’ van de insecticidendeeltjes miniem.

‘Enige risico is opname door volggewas’

Het standpunt van de Europese bietentelersfederatie (CIBE) ligt in lijn met de Belgische visie. Nederland sluit zich hierbij aan. “De bietenteelt kent een heel nette toepassing van neonicotinoïden”, stelt Jurgen Maassen van bieteninstituut IRS. “Het enige mogelijke theoretische risico is opname door het volggewas. Volgens onderzoek van de toelatingshouder is dat geen reëel risico.”

Maassen erkent het gevaar van zowel de plagen die worden bestreden met neonicotinoïden, zoals het bietenkevertje, als van de vergelingsziekte. “Daar was vroeger een waarschuwingsdienst voor. Dat maakt de ernst van de ziekte heel duidelijk.”

Laatste reacties

  • farmerbn

    Maak je vooral niet druk. De politiek jaagt graag de suikersector in de gordijnen maar weet zelf goed genoeg dat suiker een belangrijk voedingsmiddel is voor hun burgers. Ze schaffen echt geen chemische middelen af die noodzakelijk zijn voor die suikerindustrie. Zeg gewxoon; schaf maar af maar dan hebben jullie geen suiker. Boeren gebruiken geen bestrijdingsmiddelen voor henzelf maar voor de consumenten om goed en goedkoop voedsel te produceren.

  • agratax(1)

    Toont bovenstaand artikel niet duidelijk aan dat we met ons intensieve bouwplan bezig zijn in eigen voet te schieten? Wat hier voor de bietenteelt wordt geschertst kan ook voor veel andere teelten worden aangevoerd als noodzaak om gewasbescherming niet in te perken. Ik denk dat de boer, die wil blijven boeren op zoek moet naar de oorzaken die dit ingrijpen noodzakelijk maken. We weten allemaal dat we onze plaaginsecten redelijk resistent hebben gemaakt door elk jaar hun waardplanten op grote schaal te verbouwen en dan hebben helaas door dit intensieve bouwplan onze bodemstructuur geweld aan gedaan. Wat deze achteruit hollende bodemvruchtbaarheid betekent voor de schade door insecten is niet duidelijk, maar dat het de weerstand van de planten eerder verlaagd dan verhoogd zal duidelijk zijn.

  • Henk Tennekes

    Dus lekker doorgaan met clothianidine in de bietenteelt. De stof heeft een halfwaardetijd van 545 dagen in de bodem, en spoelt gemakkelijk af naar het oppervlaktewater, en kan zich dan door de gewesten verspreiden. De giftigheid van kleinste concentraties voor insecten wordt door de tijd versterkt. Sinds de invoering van de neonics zijn 80% van de insecten verdwenen, met ernstige gevolgen voor vissen, vogels, vleermuizen, kikkers, egels, etc. etc. Een keer zal men er achter komen dat het onzalige vasthouden aan dit gif de natuur in grote ellende stort.

Of registreer je om te kunnen reageren.