Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

Akkerbouwers zijn wat somberder

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het eerste kwartaal van 2017 licht afgenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Maar de stemming is wel een stuk beter dan een jaar geleden.

De Agro Vertrouwensindex staat voor de akkerbouw nu op 13,1 punten. Dat is 25% lager dan in het vierde kwartaal van 2016. In het eerste kwartaal van 2016 stond de index op 8,3 punten. Het laagste wat ooit werd gemeten was 3 punten in het vierde kwartaal van 2014. De 13,1 punten van nu is best een hoge score. De index bestaat sinds 2013 en wordt ieder kwartaal bepaald. Van de zeventien meetmomenten scoren er negen lager dan 13,1 en zeven hoger.

De Agro Vertrouwensindex is gebaseerd op enquêtes onder akkerbouwers. De index is berekend op basis van twee metingen. De eerste meting bepaalt de huidige stemming onder de akkerbouwers, de andere meet hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over twee à drie jaar. De huidige stemming onder de akkerbouwers is iets minder positief dan bij de vorige kwartaalmeting. Kijkend naar de langere termijn zijn nu maar iets meer akkerbouwers positief dan negatief over hun bedrijfssituatie. Deze index daalde tot net boven het nulpunt. Deze twee metingen samen bepalen de Agro Vertrouwensindex, die dus iets is gedaald.

Kleinere groep negatieve ondernemers

Uit de enquête blijkt verder dat meer akkerbouwers negatief terugkijken op de afgelopen twaalf maanden dan ondernemers die daar positief over zijn. Maar de groep negatieve ondernemers is wel kleiner geworden.

Daar staat tegenover dat meer akkerbouwers vertrouwen hebben dat hun bedrijfsvoering gaat verbeteren. Dit wordt uitgedrukt in de conjunctuurindex, die ondernemers twaalf maanden vooruit laat kijken. Deze index is nagenoeg nul, ruim 4 punten hoger dan een kwartaal geleden. Dit betekent dat evenveel ondernemers positief zijn als negatief over hun bedrijfsvoering voor de komende twaalf maanden.

Eerste nulmeting van oktober 2012

De Agro Vertrouwensindex is ontwikkeld door LTO, Flynth, het ministerie van Economische Zaken en Wageningen Economic Research, om de stemming onder agrarische ondernemers te meten. De index is gebaseerd op een enquête die vier keer per jaar wordt gehouden. De eerste nulmeting dateert van oktober 2012. Sindsdien is de meting elk kwartaal uitgevoerd. Met de Agro Vertrouwensindex sluit Nederland aan bij boerenbarometers die al worden opgesteld in Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië.

Laatste reacties

  • boer drenth

    Wat een kul onderzoek. Er is niemand die weet hoe het er over 3 jaar uit ziet . En wat voor de een nog goed is .is voor de ander helemaal niks. De akkerbouwer is wat somberder. Dat kan met twee dagen al weer anders zijn.

  • kraats

    De mannetjes van de (Rabo)banken willen niets anders; wat ga jij de komende 3 jaren omzetten ? Hoeveel zijn jouw kosten en wat verdien je ? (Dan kunnen zij exact uittellen hoeveel jij verplicht extra moet aflossen).
    Alsof zij weten wat ze over drie jaar verdienen; kans is groot dat ze volgende maand al weer op de schopstoel zitten en er uit gekegeld worden...

Of registreer je om te kunnen reageren.