Akkerbouw

Nieuws

Gewasbescherming beperkt in ecologisch aandachtsgebied

De Europese Commissie legt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in zogenoemde ecologische aandachtsgebieden aan banden. Doel van de maatregelen is de vergroening “milieu-eficiënter te maken en met name een zo groot mogelijk effect op de biodiversiteit van ecologische aandachtsgebieden te verkrijgen.”

Dat staat in een nieuwe verordening die nog door de lidstaten en het Europees Parlement moet worden goedgekeurd. Lidstaten en het parlement kunnen de verordening accepteren of verwerpen, ze kunnen geen veranderingen aanbrengen.

Gevolgen voor stikstofbindende gewassen

Vanuit de landbouw is de Europese Commissie er op gewezen dat de toepassing van stikstofbindende gewassen praktisch niet of nauwelijks mogelijk is zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Milieu-, consumenten- en bijenteeltorganisaties juichen het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in de ecologische aandachtsgebieden toe. Achttien lidstaten hebben de Europese Commissie vorig jaar opgeroepen het verbod op gewasbeschermingsmiddelen op ecologisch aandachtsgebieden niet in te voeren: Nederland, Duitsland en België behoorden daar niet bij, Denemarken, Ierland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië wel.

Vereenvoudiging vergroeningsregels

De beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een van de maatregelen die de Commissie wil invoeren in het kader van de vereenvoudiging van de vergroeningsregels. De Commissie wil het inzaaien van ecologische focusgebieden met eiwitgewassen versoepelen, door toe te laten dat er mengsels van stikstofbinders met andere gewassen mogen worden ingezaaid, zolang stikstofbinders overheersen.

Ecologische aandachtsgebieden zijn braak gelegde delen landbouwgrond die tot doel hebben de biodiversiteit te ondersteunen. De regels worden vereenvoudigd waar het gaat om aangrenzende percelen met bomen en aan de productie onttrokken landbouwgrond. Ecologisch waardevolle elementen die verbonden zijn met de uit productie genomen landbouwgrond mogen als ecologisch aandachtsgebied worden aangemerkt.

De verordening schrapt de deadline van 1 oktober voor het inzaaien van groenbedekkers. Daarvoor in de plaats komt een periode van tenminste acht weken.

Of registreer je om te kunnen reageren.