Akkerbouw

Nieuws 10 reacties

Europese Commissie wil neonicotinoïden verbieden

De Europese Commissie stelt voor drie insecticiden definitief te verbieden in de open teelt.

Het gaat om zogeheten neonicotinoïden met de werkzame stoffen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Dat blijkt uit gelekte documenten die The Guardian heeft ingezien. Als het voorstel wordt aangenomen, worden in Nederland vooral de teelten van koolzaad en mais geraakt, maar ook de teelt van bijvoorbeeld aardappelen en erwten.

Producten met de werkzame stoffen imidacloprid en clothianidine worden verkocht door Bayer. Thiamethoxam is een product van Syngenta.

Gebruik al jaren ingeperkt

Het gebruik van de neonicotinoïden wordt al sinds 2013 door de Commissie ingeperkt. De producten mogen in principe alleen worden toegepast in teelten die voor bijen niet aantrekkelijk zijn. Deze stap volgde op studies die wijzen op een verband tussen het gebruik van de producten en massale sterfte van honingbijen.

Lidstaten van de EU mogen de producten op dit moment nog wel vergunnen voor bloeiende gewassen als de noodzaak voor een teelt overtuigend wordt aangetoond. In Nederland is een dergelijke uitzondering niet aangevraagd, aldus secretaris Jo Ottenheim van Nefyto, de Nederlandse belangenorganisatie voor fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen. De middelen worden in Nederland wel op veel plaatsen in de glastuinbouw toegepast.

Greenpeace wil ook verbod in kassen

Het voorstel van de Commissie voorziet in een totaalverbod in de open teelt, terwijl het product nog wel in kassen gebruikt mag worden. Natuurbeschermingsorganisatie Greenpeace is blij met de uitspraak, maar wil ook een verbod in kassen. Volgens campagneleider Herman van Bekkem is het water in het Westland extreem vervuild omdat water uit de kassen vervuild raakt met de chemische stoffen, en normaliter wordt afgevoerd naar sloten.

De lidstaten van de EU stemmen mogelijk in mei over het voorstel. Het is echter ook mogelijk dat een besluit wordt uitgesteld tot de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA in de herfst een omvangrijke studie naar de schadelijkheid van de stoffen voor honingbijen publiceert. Eerder concludeerde de EFSA dat de stoffen giftig zijn voor honingbijen, maar dat nog te weinig data is verzameld om ook vast te stellen is of bij normaal gebruik sprake is van een serieus risico.

Industrie: politiek voorstel

Het gaat volgens de Europese belangenorganisatie voor pesticidenmakers ECPA meer om een politiek dan een wetenschappelijk gemotiveerd voorstel. De betrokken bedrijven Bayer en Syngenta houden zelf ook vol dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat bij normaal gebruik bijenpopulaties fors afnemen. Neonicotinoïden wordt doorgaans verkocht in de vorm van zaadcoatings en zouden minder schadelijk zijn dan alternatieve middelen die worden gespoten.

Laatste reacties

 • Henk Tennekes

  Een verbod op de neonicotinoïden betekent nog lang niet het einde van de insectenmoord. De stoffen hebben zeer hoge halfwaardetijden in water en bodem, en zullen nog vele jaren een grote bedreiging vormen voor insecten. Maar er is in ieder geval hoop dat de natuur de kans krijgt zich te herstellen van rampzalige verontreiniging van het landschap met de gevaarlijkste insecticiden die ooit in de landbouw werden toegepast.

 • farmerbn

  Aldus Henk Tennekes.
  Hij vergeet dat boeren dit middel gebruiken niet omdat ze dat zo leuk of fijn vinden maar omdat ze door de burgers en politiek gedwongen worden dit middel te gebruiken. Brussel verbiedt het gebruik door hun boeren maar niet de import van producten die met dit middel zijn geproduceerd. Met andere woorden import met lage kostprijs heeft dezelfde prijs als ons EU product met een veel hogere kostprijs. Dit is het onmogelijke vragen. Henk Tennekes denkt dat hij dit product niet op zijn bord krijgt maar dat is wel gewoon zo ( met de import van buiten de EU).

 • mtseshuis

  ach en verder verandert er niks, want de stoffen zijn niet de oorzaak van bijensterfte, maar dat wist elke akkerbouwer al lang...

 • koestal

  weer valse concurrentie,daar heeft de EU geen moeite mee ,net als met het Braziliaanse vlees ,kan hier zo naar binnen ,zonder extra controle

 • Bennie Stevelink

  @Henk Tennekes, je bent je nu al vast aan het indekken voor het geval dat straks, na het verbod op neonicotinoïden, de bijensterfte hetzelfde blijft als er voor?

 • Henk Tennekes

  Bennie Stevelink, ik dek me niet in. De halfwaardetijd van neonics kan meerdere jaren bedragen, en neonics zijn in iedere hoeveelheid, hoe laag ook, gevaarlijk voor insecten, de schade stapelt zich en leidt uiteindelijk tot sterfte. Het zijn voor een groot deel organochloor verbindingen zoals DDT, waar we nog steeds last van hebben. De discussie heeft zich tot nu toe geconcentreerd op de rol van neonics in de bijensterfte, die door sommigen nog steeds wordt ontkend, maar de stoffen vormen een bedreiging voor alle insecten en alle soorten die van insecten afhankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de weidevogels. Het is een feit dat circa 80% van de insecten zijn verdwenen sinds de invoering van imidacloprid, en dat heeft ook gevolgen voor weidevogels. De kuikens overleven niet door insectenschaarste. Het zal een dubbeltje op zijn kant worden voor de natuur. Mijn waarschuwingen zijn uitgekomen, en diegenen die deze waarschuwing ook weer in de wind slaan, zullen over een tijdje nog raar staan te kijken.

 • farmerbn

  @Tennekes; ik wil U en Uw vrienden graag geloven maar ik kom er te vaak achter dat jullie niet de werkelijkheid vertellen. Kijk naar de Club van Rome, de ammoniakkwestie enz. Steeds worden we gewaarschuwd voor iets verschrikkelijks en steeds blijkt later dat het loos alarm was. Waarom zou dat loos alarm er nu ook niet zijn?

 • Henk Tennekes

  @farmerbn. geloof me, daar heb ik geen enkel belang bij. Ik heb de publiciteit gezocht vanuit mijn verantwoordelijkheid als toxicoloog. Onze toelatingsinstantie heeft de neonics aan het begin van deze eeuw ruim toegelaten, alhoewel ze hadden kunnen weten dat daardoor enorme milieuverontreiniging zou ontstaan in ons land met zeer hoge grondwaterstanden. De stoffen zijn ontzettend gevaarlijk voor insecten en worden maar langzaam afgebroken. Je kon op je vingers natellen dat daardoor insecten zouden worden uitgeroeid, en daarmee ook soorten die afhankelijk zijn van insecten. Het Ctgb heeft rampspoed veroorzaakt op het Nederlandse platteland, dat nu doodstil geworden is. Ik kan onder zulke omstandigheden niet zwijgen, maar voel me verplicht duidelijk te maken dat zich een milieuramp voltrekt.

 • farmerbn

  Zijn er eilanden in de wereld waar ze wel neonics gebruiken maar geen problemen hebben met bijensterfte?

 • farmerbn

  Zijn er eilanden in de wereld waar ze wel neonics gebruiken maar geen problemen hebben met bijensterfte?

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.