Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Pootgoedtelers willen af van nulnorm erwinia in E-klasse

De nulnorm voor erwinia in de E-klasse pootaardappelen is niet realistisch en moet worden versoepeld.

Daar is veel draagvlak voor onder de pootgoedtelers. De keuringsdienst NAK besprak de nulnorm op de dertien telersvergaderingen in januari, die zijn bezocht door ruim zevenhonderd telers.

Op twee vergaderingen waren de meningen verdeeld, op de andere elf was een meerderheid voor versoepeling. Nederland staat geen erwinia toe in de E-klasse. Dat is veel strenger dan de EU-norm, waarbij in de veldkeuring maximaal 1% van de planten in de E-klasse besmet mag zijn met erwinia. Andere lidstaten zitten tussen 0 en 1%. Een duidelijke meerderheid van de telers vindt dat de norm voor de E-klasse wel wat soepeler mag. Een E-klasse wordt streng gestraft, als de keurmeester ook maar één plantje vindt met erwinia.

Uitbreiding van erwiniatoets

De NAK besprak ook de toets op latente erwinia met de telers. De keuringsdienst test sinds 2012 monsters van de klassen PB4 en S, die worden genomen voor het ringrot-/bruinrot-onderzoek. De telers zijn unaniem voor het handhaven van de huidige toets voor de verhandelbare S en PB-klassen. Over uitbreiding van de erwiniatoets naar andere klassen, zijn de telers verdeeld. Een uitbreiding is alleen acceptabel naar de hogere niet-verhandelde PB-klassen. Er is geen draagvlak voor uitbreiding naar de lagere SE-klasse. Wel vinden alle telers dat de financiering van de erwiniatoetsen collectief moeten worden gedragen, ook als de telers dat in de toekomst zelf zouden moeten betalen.

Het risicogericht keuren vinden de telers nuttig. Maar zij vinden dat het zo moet worden ingericht, dat bij minder risico minder wordt gekeurd.

Tegen verruiming normen alle partijkeuringsaspecten

Verder bleek op de NAK-bijeenkomsten dat een meerderheid van de telers voorstander is van het handhaven van de huidige keuringsnormen in de B-klasse. Mochten de normen toch worden versoepeld richting de EU-minimumnormen, dan moet de aanpassing voor de meeste telers worden beperkt tot alleen cosmetische aspecten. Telers zijn unaniem tegen verruiming van de normen voor alle partijkeuringsaspecten. Ook is er geen draagvlak voor verruiming van de B-normen in de veldkeuring.

De uitkomsten van de telersvergaderingen worden in maart besproken in de adviesraad van de NAK.

Eén reactie

  • melkveeakkerbouwer

    Met het versoepelen van de groeischeurnorm had ik niet zo veel problemen. Ik denk dat dit een veel grotere impact heeft op de goede naam en de kwaliteit van ons exportproduct! Ik zeg NEE!

Of registreer je om te kunnen reageren.