Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Compost levert hogere bijdrage aan organischestofbalans

Het aandeel stabiele organische stof in compost is hoger dan de waarden waarvan in de huidige landbouwkundige tabellen en grafieken wordt uitgegaan.

Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau NMI heeft gedaan in opdracht van Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) en Vereniging Afvalbedrijven.

Uit een incubatieproef en uit literatuurgegevens toonde het NMI aan dat de humificatiecoëfficiënt van compost met een waarde van 0,9 substantieel hoger ligt dan de 0,75 waarmee tot nu toe gerekend wordt. De humificatiecoëfficient is het aandeel organische stof dat na een jaar nog over is. Met deze waarde wordt de hoeveelheid effectieve organische stof (EOS) berekend, dit is een belangrijke parameter om de bijdrage van organische meststoffen en bodemverbeteraars aan de organische stofvoorziening te berekenen.

Bijdrage compost eenvoudig berekenen

Voor gebruikers van compost is het volgens NMI-onderzoeker Romke Postma eenvoudig de bijdrage aan de organischestofbalans te berekenen. Het organischestofgehalte op het analyseformulier vermenigvuldigt met 0,9 geeft een waarde. Die waarde geldt voor zowel GFT als groencompost.

Eén reactie

  • farmerbn

    NMI kan in de toekomst nog meer opdrachten verwachten van de producenten van kompost. Ook de overheid blij want die kompost (organisch afval) moeten ze wel kwijt.

Of registreer je om te kunnen reageren.