Akkerbouw

Nieuws

Vooral groeiseizoen bepaalt opkomstprobleem aardappel

De opkomstproblemen bij consumptieaardappelen in 2016 werden vooral veroorzaakt door ongunstige omstandigheden. Die traden op tijdens het groeiseizoen van de pootaardappelen en het jaar erop rondom het poten voor de consumptieteelt.

Dat is de voorlopige conclusie van het driejarige Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit na één jaar onderzoek.

De projectgroep constateert dat de opkomstproblemen in consumptieaardappelen groot waren in het voorjaar van 2016. Toen is pootgoed in de grond gestopt dat in 2015 is geteeld. Dat was voor de pootgoedteelt een ongunstig groeiseizoen vanwege het droge voorjaar en de kletsnatte zomer en herfst. Bovendien kreeg het pootgoed in 2016 bij de consumptieteler een slechte start, omdat het voorjaar koud en nat was. Ook was de structuur van de grond slecht door de natte oogst van 2015 en de zachte winter.

2016 was gunstig voor pootaardappelen

Een jaar later was de situatie heel anders, constateert de projectgroep. Het groeiseizoen in 2016 was juist gunstig voor pootaardappelen. En dat pootgoed begon bij de consumptietelers onder gunstige omstandigheden aan het groeiseizoen van 2017. De projectgroep concludeert dan ook dat de milieuomstandigheden een belangrijke oorzaak zijn voor de verschillen in opkomst tussen 2016 en 2017.

Invloed andere factoren op kieming

Daarnaast zijn andere factoren van invloed op de kieming van het pootgoed voor de consumptieteelt. Onderzoek wijst uit dat het spuiten van glyfosaat op groenbemesters voorafgaand aan de pootgoedteelt een negatief effect heeft op de kieming. De projectgroep heeft alle pootgoedtelers in november in een brief hier op gewezen. Ook ziet de projectgroep dat pootaardappelen af en toe te koud worden bewaard.

Bij de consumptietelers constateert de projectgroep dat die wel eens onachtzaam omgaan met het kiemremmingsmiddel CIPC. Pootgoed wordt dan opgeslagen in ruimten of kisten waar in het verleden aardappelen zijn bewaard die met de kiemremmer zijn behandeld. Daar waar bij de consumptietelers CIPC werd aangetroffen op de pootaardappelen, was geen sprake van zichtbare opkomstproblemen. Maar de projectgroep stelt dat residuen van CIPC een negatief effect hebben op de kieming van aardappelen.

Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit

Het Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit is eind 2016 opgericht door de aardappelketen, na grote opkomstproblemen in het voorjaar van 2016 bij consumptieaardappelen. In het project zijn 50 partijen pootaardappelen gevolgd, die elk zijn uitgeleverd aan 3 consumptietelers.

De voorlopige resultaten worden verder onderzocht in 2018. Verder wil de projectgroep een vitaliteitstest voor pootgoed ontwikkelen. Ook wordt de invloed van het onderwatergewicht op de opkomst bepaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.