Akkerbouw

Nieuws 6 reacties

Dit betekent het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn voor akkerbouwers

Voor aardappeltelers brengt het actieprogramma nitraatrichtlijn de komende jaren de grootste veranderingen met zich mee.

Dat blijkt uit het voorstel voor de invulling van het actieprogramma, dat landbouwminister Carola Schouten naar de Tweede Kamer stuurde. Aardappel is een groot gewas, waardoor maatregelen in dit gewas het grootste effect op de totale emissie van mineralen naar het milieu heeft.

Groenbemester zaaien

Consumptieaardappeltelers op zuidelijk zand en löss moeten voor 16 september een groenbemester zaaien. Lukt dat vanwege een latere oogst niet, dan moet er uiterlijk 31 oktober een wintergraan als vanggewas gezaaid worden. De verplichting zal 1 januari 2021 ingaan.

Afspoeling tegengaan met drempels

Om afspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen, wordt het vanaf 2021 verplicht om in ruggenteelten op klei en löss maatregelen te nemen om oppervlakkige afspoeling te bemoeilijken. Daarbij wordt gedacht aan waarneembare hindernissen, zoals drempels in of rond het perceel. De minimale eisen moeten nog worden vastgelegd.

Stikstofnorm blijft gelijk

De stikstofgebruiksnormen voor de akkerbouwgewassen worden op die van veldbeemd na in het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn niet aangepast, de werkingscoëfficiënt van stikstof uit dierlijke mest is ook niet veranderd.

Frites-biet-graan-regeling

De bestaande frites-biet-graan-regeling op kleigronden wordt in stand gehouden.

Runderdrijfmest mag tegen stuiven

Gebruik van runderdrijfmest om stuiven op Texel en veenkoloniale zandgronden in Noordoost-Nederland te voorkomen blijft mogelijk.

Fosfaatnorm verruimd

De fosfaatgebruiksnormen voor lage en neutrale fosfaattoestand worden naar boven bijgesteld.

Laatste reacties

 • haverboer1

  De regering denkt dat je volgends de kalender boert.
  Soms zijn je aardappelen er op tijd uit, soms wat later.
  Wat voor straf krijg je als je niet op tijd bent? Gaan ze dan 20% van je betalingsrechten inhouden?
  En als er weer een spoelbui is van 80mm, moet je dan je aardappelen laten verzuipen?
  Kunnen al die boeren de greppelfrees wel in de verkoop doen want dat is anders de volgende 20% korting op de betalingsrechten.
  Mag je een dijk om je perceel leggen.
  Misschien kunnen we beter geld vragen aan het waterschap voor waterberging.

 • info36

  Compleet geschift

 • Gat

  Heb vandaag nog onder water gewichten moeten meten van aardappels die nog in de grond zitten. Op me werk zijn de laatste ook pas na Sinterklaas de schuur in gegaan. Het ene jaar is andere niet.

 • Peerke1

  Steeds meer boeren worden weggepest door de regelgeving. Niet minder maar toch weer meer regels en dus meer overtredingen en meer zogenaamde FRAUDE. Nog meer regels geeft dus juist meer Fraude.

 • farmerbn

  Weer meer eisen maar geen extra geld voor de boer. De politiek moet een systeem optuigen dat supermarkten extra geld aan de consument vragen en dat geld in een boerenpot stoppen. Bij extra eisen krijgen die boeren extra geld. Dit systeem bestaat in frankrijk dus Brussel zal het goedkeuren.

 • boer drenth

  nou GAT als je nu nog aardappelen in de grond hebt , ben je wel wat laat .

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.