Akkerbouw

Nieuws

Record aardappeloogst in België

De aardappeloogst in België komt uit op 5,11 miljoen ton. Een record.

Dat is een recordoogst, aldus het Belgische aardappelinstituut PCA. De opbrengst is 27% hoger dan vorig jaar (4 miljoen ton) en 33% hoger dan het vijfjarig gemiddelde (3,9 miljoen ton).

Groter areaal

De grote toename wijt het PCA aan de areaaluitbreiding (plus 3.860 hectare), gecombineerd met een hoge hectareopbrengst. Het Belgische aardappelareaal kwam uit op 95.228 hectare, een nieuw record. Vrijwel alle extra hectares zijn in Wallonië gepoot (plus 3.473 hectare).

Droogte

Door de droogte in mei, juni en begin juli leek de oogst in eerste instantie op een misoogst uit te draaien, maar na de regen bleek er nog veel groeipotentie in de aardappelen te zitten. De groeiachterstand werd hierdoor volledig ingelopen. Uiteindelijk werd er meer geoogst dan het meerjarig gemiddelde.

Gemiddelde opbrengst 53,7 ton

De gemiddelde Belgische opbrengst van alle rassen bedraagt 53,7 ton per hectare. Dit is beduidend meer dan gemiddeld. Enkel in 2014 was dit nog een stuk hoger.

Een andere deel zit nog in de grond, omdat de eigenaar geen koper heeft voor de aardappelen

Nog aardappelen in de grond

Niet alles is overigens gerooid. Uit een enquête, uitgevoerd door het PCA, blijkt dat op 1 november in Vlaanderen nog circa 1% in de grond zit. Een klein deel hiervan wordt als volledig verloren beschouwd door overvloedige neerslag (kustregio). Een andere deel zit nog in de grond, omdat de eigenaar geen koper heeft voor de aardappelen. Vaak voldoen deze aardappelen ook niet aan de minimumkwaliteitseisen die de fritesindustrie stelt. In Wallonië zijn de redenen van niet-gerooide percelen: te weinig rooidagen (groot areaal), niet genoeg opslagcapaciteit en vertraging in af land leveringen.

Er zal voorlopig nog wel extra druk op de marktprijzen staan

Record aardappelen in opslag

Het tonnage aardappelen in opslag schat het PCA op 3,87 miljoen ton. Ook dat is een record. Het vorige record lag op 3,38 miljoen ton in 2014. 40% van de aardappelen in opslag zijn vrij. Tot nog toe zijn er net zoveel aardappelen afgeleverd als normaal, wat dus betekent dat de bewaarloodsen voller zijn dan voorgaande jaren. Ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde ligt er 500.000 ton meer aardappelen in opslag.

Veel telers hebben hun overschotten in tijdelijke korte bewaring moeten opslaan. Deze extra partijen en de aardappelen die nog op het land staan zullen voor de vorst verwerkt moeten worden, waardoor er contractaardappelen doorgeschoven moeten worden. Door deze situatie zal er voorlopig nog wel extra druk op de marktprijzen staan.

Licentierassen

Vlaamse telers kiezen overigens steeds meer voor de hoog opbrengende licentierassen. Het areaal Bintje is gedaald naar 21%, terwijl het areaal Fontane is gestegen tot 41% van het totale aardappelareaal in dit gewest. Andere populaire rassen zijn Innovator (7%), Challenger (7%) en Royal (5%).

Waalse telers hangen nog iets sterker aan de Bintje. Daar bestaat nog 35% van het aardappelareaal uit Bintjes, en slechts 24% uit Fontane. Andere populaire rassen in Wallonië zijn Innovator (13%), en Challenger (9%).

Of registreer je om te kunnen reageren.