Akkerbouw

Nieuws

Coöperatie Datahub breidt uit met akkerbouw

De Coöperatie Datahub breidt uit door de toetreding van Cosun en Avebe. Daarnaast worden de akkerbouwactiviteiten van Agrifirm ook toegevoegd. Hiermee ontstaat een breed platform voor het delen van data in de Nederlandse agrarische sector.

In 2016 startten FrieslandCampina, CRV en Agrifirm de stichting SmartDairyFarming. Begin 2017 sloten ook LTO en EDI-Circle aan, waarna in augustus van dit jaar de Coöperatie Datahub werd opgericht. Het doel van de deelnemende partijen is om een versnelling in het proces van datagebruik op agrarische bedrijven teweeg te brengen.

Met de toetreding van de akkerbouwpartners in het platform willen de partijen één betrouwbare infrastructuur bieden voor financiële en technische data van de melkveehouderij- en akkerbouwactiviteiten. Dit komt ten goede van leden, boeren, dataleveranciers en applicatiebouwers.

Volgens Ton Loman, voorzitter van de Coöperatie Datahub, blijft de ondernemer aan het stuur als het om zijn bedrijfsdata gaat. “De ondernemer bepaalt dus zelf wie voor welk doel over zijn gegevens mag beschikken.” Loman zegt ook dat er wel degelijk verschil zit in de datastromen en applicaties tussen de akkerbouw en zuivelsector. “Als het echter gaat om het delen van data, verschilt de positie van de akkerbouwer niet van die van de veehouder.”

Coöperatie Datahub heet nu JoinData

De verbreding van het platform is aangegrepen voor het invoeren van een nieuwe naam. Coöperatie Datahub heet vanaf nu JoinData. Het voornemen is om Cosun en Avebe binnen enkele maanden de toetredingscontracten te laten tekenen. De eerste aansluitingen voor het platform worden begin 2018 gerealiseerd. Vanuit daar worden bedrijven gestimuleerd om met de beschikbare data apps te ontwikkelen voor een effectievere bedrijfsvoering.

Of registreer je om te kunnen reageren.