Akkerbouw

Nieuws

Actieplan voor gezonde akkerbouw

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft een Actieplan Plantgezondheid opgesteld, dat loopt tot 2030. Het doel is dat teeltsystemen in de Nederlandse akkerbouw gezonde en weerbare planten leveren, waarbij de bodem gezond blijft en de teelten economisch rendabel zijn.

Alle leden van de BO Akkerbouw onderschrijven het plan, zegt BO-voorzitter Dirk de Lugt. “Dat betekent dat de hele akkerbouwketen zich hier achter schaart, van de veredelingsbedrijven tot en met de verwerkers.”

‘We willen bevorderen en laten zien dat telers zo goed en zuinig mogelijk omgaan met gewasbescherming’

De aanleiding voor het actieplan is de voortdurende maatschappelijke discussie rondom plantgezondheid, bodemvruchtbaarheid en gewasbescherming, zegt BO-directeur Matthé Elema in een nadere toelichting. “Daar wil de akkerbouwketen een antwoord op formuleren. We willen bevorderen en laten zien dat telers zo goed en zuinig mogelijk omgaan met gewasbescherming. We hebben een stevige ambitie neergezet. We willen dat de Nederlandse akkerbouw internationaal koploper is in aantoonbaar duurzame teeltmethoden die erkend zijn door de markt, en die gewaardeerd worden door de maatschappij. De emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu wordt tot het uiterste minimum beperkt. We streven naar akkerbouwproducten die nagenoeg residuvrij zijn. En de sector moet economisch robuust zijn, op de middellange en lange termijn.”

Financiering nog niet rond

De BO Akkerbouw moet de financiering van het actieplan nog op een rij zetten. Dat komt doordat de overheid de BO nog steeds geen mogelijkheid heeft gegeven om op een gemakkelijke manier heffingen te kunnen innen voor het programma onderzoek en innovatie.

De BO Akkerbouw heeft dit jaar actieplannen opgesteld om aardappelmoeheid en chitwoodi aan te pakken. Volgens Elema is er een relatie met het nieuwe actieplan plantgezondheid. “Een gezonde bodem zorgt voor gezonde planten. En een rijke bodem heeft ook klimaatvoordelen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.