Akkerbouw

Nieuws 5 reacties

Meer organische stof goed voor 10% opbrengststijging

Met een beter bodembeheer kunnen de gewasopbrengsten zomaar 10% stijgen, blijkt uit een studie van CLM en Wageningen Environmental Research.

In dit onderzoek, in opdracht van waterschappen en provincies, is gekeken naar de concrete meerwaarde van duurzaam bodembeheer voor de teler en naar de effecten ervan op het waterbeheer en kwaliteit. In het onderzoek is een aantal bodembeheermaatregelen doorgerekend.

10% meer organische stof in rooigewassen

Uit de literatuurstudie destilleerden de onderzoekers dat bij 1% punt stijging van het organischestofgehalte de opbrengst van rooigewassen, zoals aardappelen, met 10% stijgt.

Voor granen en grassen is de opbrengststijging minder eenduidig. Daarbij wordt uitgegaan van 2% meeropbrengst.

Maximaal groencompost aanvoeren

In de praktijk blijkt het voor telers lastig om binnen de regelgeving voldoende organische stof aan te voeren. Het CLM berekende echter dat door maximaal groencompost aan te voeren het organischestofgehalte in 10 jaar van 2% naar 3% kan stijgen. Een jaarlijkse teelt van groenbemesters, zoals bladrammenas, gele mosterd of Engels raaigras, levert volgens de modelberekening na 10 jaar 0,25 tot 0,5 procentpunt hogere organischestofgehalten.

Foto

 • Aardappeloogst. - Foto: Jan Sibon

  Aardappeloogst. - Foto: Jan Sibon

Laatste reacties

 • farmerbn

  Ten eerste is het een literatuurstudie dus opbrengstverhoging van 10% op papier. Ten tweede hebben provincies die het onderzoek betaald hebben, belang bij de afzet van groencompost.

 • info196

  bij werkingspercentage van 0 % voor zowel N als P voor de mestwetgeving mogen ze mij wel 5000 ton brengen voor 10,- toe per ton...........
  En in onderzoeksland is nog niets veranderd: wie betaalt, bepaalt

 • John*

  de biologische akkerbouwers van de eerste generatie hebben dankzij massale aanvoer van compost de hoogste organische stof gehaltes maar ook de hoogste fosfaat toestanden van de bodem.

 • agratax(1)

  We kunnen uit dit artikel halen, dat misschien een gemengd bedrijf (akkerbouw en veehouderij) met rooivruchten en gras / klaver / luzerne en graan de beste kansen heeft op top opbrengsten. Als we via rooivruchten en groenbemesters na vroege teelten aangevuld met compost het org. st. % moeten opkrikken zijn we een eeuwigheid bezig en gaan de kosten voor de (onbereikbare) baat uit.

 • M. Zwiep

  Wat vaste geitenmest doet wonderen....

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.