Akkerbouw

Nieuws 3818 x bekeken 1 reactielaatste update:8 sep 2016

Telers ongerust over alternaria in aardappelen

Meer dan de helft van de akkerbouwers en adviseurs maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de schimmelziekte alternaria in aardappelen. Dat blijkt uit vragen van kennisinstituut Wageningen UR aan bezoekers van de Aardappeldemodag vorige week.

Van de ondervraagden ervaart 57% alternaria als een behoorlijk probleem, vindt slechts 14% de ziekte geen probleem en verwacht 64% dat alternaria als probleem toeneemt. Niemand verwacht dat de ziektedruk minder wordt.

Eerste aantasting onduidelijk

De sector ziet dat alternaria de laatste jaren steeds vaker voorkomt in de aardappelsector. Een aantasting van de schimmel leidt tot bladvlekken en vervroegd afsterven van het gewas. Dat heeft opbrengstderving tot gevolg. Ook kunnen de knollen worden aangetast. De ziekte slaat vaak toe in augustus, de maand waarin de hoofdoogst kilo’s moet produceren. Het is onduidelijk hoe de eerste aantasting tot stand komt.

Aardappelblad met alternariavlekken. <em>Foto: Peter Roek</em>
Aardappelblad met alternariavlekken. Foto: Peter Roek

Symptomen herkennen

Een belangrijk aandachtspunt is volgens de ondervraagden herkenning van alternariasymptomen en de keuze voor en timing van de inzet van fungiciden. Ook gaven sommige telers aan er grote rasverschillen zijn. Daarnaast werd de invloed van stress door bodemproblemen, zoals wateroverlast of tekort aan nutriënten, als bron voor de alternariaproblematiek genoemd.

Er zijn nog veel vragen over de ziekte en de bestrijding, onder meer over de beste manier van gewasbeschermen. Reden voor onderzoekers van Wageningen UR om een Masterplan Alternaria in de steigers te zetten. “We zijn met een aantal partijen uit de sector, zoals de Nederlandse Aardappel Organisatie en Agrifirm Plant, in gesprek om tot een goed plan te komen”, vertelt Piet Spoorenberg, research manager bij Wageningen Plant Research. “Het polsen van telers helpt ons daarbij: vinden zij het echt een probleem? Dat blijkt zo te zijn. Geen verrassing, het onderwerp leeft in de sector.”

Probleem in kaart brengen

Deze winter wordt gebruikt om het probleem en de vragen in kaart te brengen. Bij de benodigde vervolgstappen worden geschikte partijen gezocht en zo nodig financiering. “We bevinden ons nu nog in de oriënterende fase, geld is nog niet aan de orde. Eerst moet er een plan van aanpak komen.”

Eén reactie

  • JohanLvanDriel

    Een goede zaak dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Het is inderdaad een groot probleem. Structuur, stress, wateroverlast en beschikbaarheid van nutriënten lijken m.i. een grote invloed te hebben. Bij gedeelten in mijn perceel met overlap in de bemesting zie ik nl. geen alternaria maar een nu nog zeer gezond gewas.

Of registreer je om te kunnen reageren.