Akkerbouw

Nieuws

NAV: kostendekkende prijs blijft nodig

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat het EU-landbouwbeleid moet zorgen voor voldoende voedsel, waarbij akkerbouwers minimaal een kostendekkende prijs ontvangen. Ook moet de agrarische productie buiten vrijhandelsverdragen worden gehouden.

De NAV heeft een nieuwe visie op de akkerbouw gepubliceerd. Volgens de vakbond is er toekomst voor een hoogproductieve, innovatieve en duurzame akkerbouw in Nederland. Daar is een Europees landbouwbeleid voor nodig, dat is gebaseerd op aanbodbeheersing, marktregulering en ruimte voor boeren om zich te organiseren in de markt.

Bescherming nodig

De landbouwmarkt heeft bescherming en overheidsbeleid nodig, zegt NAV-voorzitter Teun de Jong. "Het verschil met een normale economische sector is dat de landbouw te maken heeft met voedselinelasticiteit. Zowel de vraag als het aanbod reageren nauwelijks op de prijs. Daarnaast is er een onbalans in de markt doordat er zeer veel boeren zijn tegen weinig inkopers."

TTIP

Ook wil de NAV dat landbouw buiten vrijhandelsakkoorden wordt gehouden. De Jong: "Kijk maar naar TTIP. De VS wil hun bulkproductie verkopen in de EU. Dat is geen gelijk speelveld voor ons, want in de VS gelden andere regels, bijvoorbeeld voor gewasbescherming en de teelt van GMO-gewassen."

'Voedselsoevereiniteit van de EU komt in gevaar'.

De Jong vreest anders een herhaling van wat in de vorige eeuw gebeurde. "In 1992 sloten de VS en de EU het Blair House handelsakkoord. Daardoor heeft de EU nu een groot tekort aan plantaardig eiwit. De NAV vreest dat de voedselsoevereiniteit van de EU in gevaar komt, als de EU te afhankelijk wordt van de landbouwproductie in andere landen", aldus de NAV-voorzitter.

Of registreer je om te kunnen reageren.