Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

Areaal sojabonen krimpt voor eerst in 6 jaar

Het areaal sojabonen in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2010 gedaald. Er is 140 hectare ingezaaid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is vorig jaar 190 hectare sojabonen geteeld.

Begin september sloten coöperatie Agrifirm, de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de zogenoemde Green Deal Soja. Het doel is om in enkele jaren 10.000 hectare sojabonen te telen.

Meer eiwitrijke gewassen

Het totale areaal eiwitrijke gewassen is dit jaar 9.000 hectare. Dat is 320 hectare meer dan in 2015. De eiwitgewassen beslaan 0,5% van het landbouwareaal, dat volgens het CBS 1,8 miljoen hectare bedraagt. Het CBS concludeert dat de belangstelling voor eiwitgewassen nauwelijks toeneemt, ondanks nationale en Europese stimuleringsmaatregelen.

Luzerne blijft grootste eiwitrijke gewas

Luzerne blijft verreweg het grootst en beslaat 92% van het areaal eiwitrijke gewassen. Het areaal luzerne is dit jaar 8.300 hectare. Dat is 500 hectare meer dan in 2015. Er zijn 1.250 bedrijven die luzerne telen, 100 meer dan in 2015. Het areaal niet-bittere lupinen halveerde dit jaar van 80 naar 40 hectare. Het areaal veldbonen groeide van 360 naar 420 hectare.

CBS: eiwitrijke gewassen in de belangstelling

Volgens het CBS staan eiwitrijke gewassen de laatste jaren in de belangstelling. De EU moet driekwart van de behoefte aan plantaardige eiwitten importeren. Omdat de vraag naar plantaardig eiwit groeit in China en India, komt de beschikbaarheid voor de EU onder druk te staan. Daarom wil Brussel de teelt van eiwitgewassen stimuleren.
Daarnaast staan eiwitgewassen in de belangstelling, omdat boeren moeten voldoen aan de vergroeningsregels van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Akkerbouwers moeten 5% van hun areaal inrichten als ecologisch aandachtsgebied. Om te voldoen aan deze verplichting mogen ook eiwitgewassen worden geteeld, omdat ze stikstof uit de lucht binden.

Laatste reacties

  • info36

    De reden waarom het zo weinig geteeld wordt komt omdat het niet betaald word.

  • ed12345

    Met de teelt voor menselijke consumtie zal een betere prijs wel mogelijk zijn Ik heb begrepen dat oa Duitsland ook al behoorlijke oppervlaktes teeld

  • agro1

    10.000 ha in nl??? dream on..monsanto, of hoe je nu mag heten.

Of registreer je om te kunnen reageren.