Akkerbouw

Nieuws

Twee derde leden Cosun krijgt 0,7% extra LLB's

De leden van Cosun die meer dan 20% extra bieten willen leveren vanaf oogst 2017, krijgen nog eens 0,7% extra ledenleveringsbewijzen (LLB's).

Bijna 97% van de leden breidt de bietenteelt uit, ruim 3% heeft geen belangstelling voor extra LLB’s.

Bietentelerscoöperatie Cosun, eigenaar van Suiker Unie, voert de LLB’s in, omdat vanaf oogst 2017 de bietenproductie niet meer is gereguleerd door de EU-suikerquotering.

'Vertrouwen in toekomst bietenteelt'

De LLB's zijn een samenvoeging van de huidige basisreferentie en de aandelen. Per LLB mag de teler 1 ton bieten leveren met 17% suiker. Alle leden kregen de mogelijkheid om hun aantal LLB's uit te breiden met 20%. Ruim 3% van de leden ziet hier vanaf. De niet-uitgegeven LLB’s heeft Cosun evenredig verdeeld onder de 63% van de leden die een extra uitbreiding willen bovenop de 20%. “Dat is dus 0,7% geworden”, zegt Jan Willem van Roessel, secretaris van de raad van beheer. “Deze leden krijgen in totaal 20,7% extra LLB’s. Het feit dat bijna 97% van de leden meer bieten wil telen, geeft aan dat ze een groot vertrouwen hebben in de toekomst van de bietenteelt.”

Toewijzing was nog nooit zo hoog

Cosun-dochter Suiker Unie verwacht veel suiker te kunnen verkopen na het einde van de quotering in september 2017. Daarom heeft Cosun de toewijzing voor oogst 2017 vastgelegd op 112%. De toewijzing is nog nooit zo hoog geweest. Dit komt bovenop de uitbreiding van de bietenaanvoer via de 20% extra LLB’s. Cosun rekent €5,50 per ledenleveringsbewijs (LLB). Dat is omgerekend 3,3 cent per kilo polsuiker. Dat is aanzienlijk lager dan de marktprijs voor polsuiker. Akkerbouwers kunnen hun bietenteelt dus goedkoop uitbreiden. Voor de oogst van 2017 kunnen de telers hun hoeveelheid LLB's vermenigvuldigen met het toewijzingspercentage. Dit bepaalt hoeveel LLB-bieten zij in 2017 kunnen leveren, waarover Cosun de ledentoeslag betaalt.

Een LLB is niet alleen een recht om bieten te leveren. Op een LLB rust een jaarlijkse leveringsplicht van 85%.

Of registreer je om te kunnen reageren.