Akkerbouw

Nieuws

Lagere opbrengst Fontane bij eerste proefrooiing

De eerste proefrooiing van Aviko Potato van het ras Fontane in week 30 geeft een bruto-opbrengst van 35 ton 40 mm opwaarts per hectare. Dat meldt de aardappelverwerker. Dat is circa 7 ton per hectare minder dan het zesjarig gemiddelde, maar meer dan het zesjarig minimum.

Verder valt op dat de aardappelen nog vrij fijn zijn. Het percentage 50 mm opwaarts schurkt met 30% nog dicht tegen de lijn van het zesjarig minimum aan. Ook is het aantal knollen 40 opwaarts per 10 kilo wat groter dan gemiddeld. Anderzijds is het onderwatergewicht in vergelijking met andere jaren hoog, vertelt Willem van Tilburg, manager inkoop en verkoop van Aviko Potato. Dat ligt nu op 380 gram, zo’n 10 gram hoger dan het zesjarig maximum.

Van Tilburg vindt het moeilijk om nu al iets te zeggen over de uiteindelijke opbrengstverwachting van Fontane. "Dit is slechts een eerste monstername. Pas over twee weken, na de tweede proefrooiing, kunnen we daarover meer zeggen."

In week 31 start Aviko Potato met de proefrooiingen in de rassen Agria, Victoria en Innovator. Aviko Potato publiceert dit jaar alleen de proefrooiingen van de hoofdoogst op zijn site, niet van de vroege rassen Première en Miranda.

Ook proefrooiing in percelen met waterschade

De proefrooiingen worden verspreid in Nederland uitgevoerd, incluis enkele waterschade-percelen in het Zuidoosten, om een zo reëel mogelijk beeld van de werkelijke opbrengst over Nederland te verkrijgen. Op twee plekken op een perceel wordt 1,33 strekkende meter gerooid. Deze monsters worden vervolgens in het kwaliteitslaboratorium verwerkt. De gemeten (bruto) opbrengsten worden afgezet tegen het meerjarige gemiddelde. De gewasstand wordt ook vastgelegd om de mate van afsterving van het gewas te koppelen aan de gemeten opbrengst op dat moment.

Bij voorkeur vinden de proefrooiingen door de jaren heen bij dezelfde telers plaats. Want dat geeft de meest zuivere vergelijking over meerdere jaren. Voor zowel Aviko Potato als de aardappeltelers zijn de proefrooiingen waardevol, omdat ze vrij nauwkeurig de oogstverwachting aangeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.