Akkerbouw

Nieuws 1623 x bekeken

Gezonde suikerbieten profiteren van zonnig weer

Het zonnige weer van deze week is goed voor suikerbieten. Een gezond gewas kan volgens Suiker Unie in deze tijd van het jaar met zonnig weer wel 300 kilo suiker per hectare per dag produceren.

Een belangrijke voorwaarde voor een hoge productie is dat het gewas gezond blijft. Het advies van Suiker Unie is dan ook om op bladschimmels te blijven controleren om vooral aantastingen op jonge bladeren tijdig te signaleren.

In Zuidwest-Nederland is in veel gevallen 2 keer gespoten tegen bladschimmels. Niet op alle percelen zijn bladschimmels op tijd bestreden. In Noordoost-Nederland zijn daardoor percelen waar de aantasting van bladschimmels niet meer te beheersen is.

Rhizoctonia en aphanomyces duidelijk zichtbaar

Door het warme weer worden ook aantastingen door rhizoctonia en aphanomyces nog duidelijker zichtbaar. Deze aantastingen van de suikerbieten komen overal in het land voor, maar zijn vooral op de oostelijke lichte gronden aangetroffen. Hiertegen zijn geen maatregelen meer te nemen om de schade te beperken.

Op percelen waar veel rotte bieten voorkomen, wordt het extra opletten bij de oogst. Rotte bieten mogen maar beperkt in de bietenhoop voorkomen. Indien meer dan 10% van de bieten enig rot bevat, kunnen ze niet worden geleverd.

Of registreer je om te kunnen reageren.