Akkerbouw

Nieuws

Onderzoek om Erwinia en virus te detecteren

Wageningen UR onderzoekt Smart-technieken voor detectie van Erwinia en virusziek in pootaardappelen.

Op basis van de resultaten uit 2015 worden in 2016 de twee meest belovende technieken verder onderzocht.

Kostenbesparing bij vroege detectie

Virus- en bacterieziekten vormen een van de grootste problemen in de pootaardappelteelt. Met name de bacterieziekte Erwinia kan zorgen voor grote financiële schade. Een vroege detectie van Erwinia of virusziekte besmette planten kan de kosten flink drukken. Een snelle en adequate ziektedetectie is daarom van groot belang.

'Op Naar Precisielandbouw 2.0'

Als onderdeel van het programma 'Op Naar Precisielandbouw 2.0' wordt in samenwerking met Kverneland, BO-Akkerbouw / LTO Werkgroep Pootaardappelen, Agrico, HZPC, NAK en PhenoVation gewerkt aan het ontwikkelen van Smart-technologie om virusziekte en Erwinia-besmetting in pootaardappelen vroegtijdig te ontdekken. Nadat in 2015 gewerkt is met vijf technieken, wordt nu de focus gelegd op de twee meest belovende, namelijk de hyperspectraal techniek en 3D-plantanalyse.

Uit de metingen van 2015 kwam naar voren, dat met name virusziek goed te herkennen is met de hyperspectraal techniek. Erwinia blijkt lastiger te zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.