Akkerbouw

Nieuws 1893 x bekeken

Bedrijven ontwikkelen reiniger kuubskisten

Drie machinebouwers gaan een systeem ontwikkelen voor het reinigen van kuubskisten.

Mechatec uit Tollebeek, Agro ProcesTechniek/Renne uit Sneek en Veenma Mechanisatie uit Dokkum zijn geselecteerd door een commissie van pootgoedtelers, waterschappen, LTO Noord, Fedecom (branchevereniging voor mechanisatietechniek) en de pootgoedhandelshuizen. De bedrijven moeten een gesloten reinigingssysteem ontwikkelen, zodat veel minder restwater overblijft en er geen lozingen meer plaatsvinden.

Spoelwater niet in oppervlaktewater

In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft LTO-Noord het initiatief genomen om een ander systeem van kistenreiniging te ontwikkelen. Kuubskisten worden gebruikt voor het bewaren van pootaardappelen, uien, bollen, fruit en vaste planten. De kisten raken vervuild met ziektekiemen en gewasbeschermingsmiddelen. Het schoonmaken van kisten levert daarom een milieuprobleem op. Het spoelwater loopt bij veel bedrijven nog van het erf af de sloot in en komt zo in het oppervlaktewater terecht. Dit is niet goed voor de waterkwaliteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.