Akkerbouw

Nieuws

'GMO-gewas levert akkerbouwer Australië geld op'

Transgene gewassen leveren de Australische akkerbouwer extra inkomsten op, stelt onderzoeksbureau PG Economics. Ook het milieu profiteert.

In 1996 werden voor het eerst op commerciële schaal genetisch gemodificeerde gewassen (GMO) geteeld op de wereld. Australië startte dat jaar met 40.000 hectare transgene katoen. In 2015 telde Australië 270.000 hectare GMO-katoen en 444.000 hectare GMO-koolzaad.

Volgens het Britse onderzoeksbureau PG Economics heeft de teelt van GMO-gewassen de Australische akkerbouwers geen windeieren gelegd. Het bureau stelt dat de telers van transgene katoen 287 Australische dollars (€188) per hectare meer verdienen per jaar dan hun collega's die ongemodificeerde katoen verbouwen. Transgeen koolzaad verscheen in 2008 voor het eerst op de akkers in Australië. PG Economics berekent het voordeel van de koolzaadtelers op 64 Australische dollar per hectare (€42) per jaar. Voor alle transgene telers samen was het voordeel vorig jaar AUS $100 miljoen (€66 miljoen) aan extra inkomsten. De extra inkomsten bestaan vooral uit een besparing op kosten voor gewasbescherming en brandstof en extra inkomsten uit hogere hectareopbrengsten, omdat het gewas minder last heeft van onkruid en insecten.

Milieuvoordeel

Naast het economische voordeel is er ook een milieuvoordeel, stelt PG Economics. Er is sinds de introductie in 1996 22 miljoen kilo actieve stof minder op de gewassen gespoten. Dat is een reductie van 26%. Omdat de telers minder vaak met de spuit het land op gaan, is ook nog eens 27 miljoen liter brandstof minder verstookt dan wanneer geen transgene gewassen waren geteeld.

De akkerbouwers in Australië startten in 1996 met de teelt van katoen die door genetische modificatie resistent is gemaakt tegen insecten. Normaal worden veel insecticiden gebruikt in katoen om het gewas gezond te houden. Daarom is de winst bij dit gewas verreweg het grootst, zegt het onderzoeksbureau. In 2000 kwam ook een katoensoort op de markt die bestand is tegen het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. In 2008 verscheen glyfosaatresistent koolzaad op de Australische akkers.

Transgeen koolzaad geen geaccepteerd gewas

Ondanks de economische voordelen, zoals becijferd door PG Economics, is transgeen koolzaad in tegenstelling tot transgeen katoen, geen geaccepteerd gewas in Australië. Diverse deelstaten verbieden de teelt. Australië teelde vorig jaar 444.000 hectare transgeen koolzaad. Dat is 20% van het totale areaal in de deelstaten waar transgeen koolzaad is toegelaten. Bij katoen beslaan transgene variëteiten met 270.000 hectare 94% van het totale katoenareaal in Australië.

Of registreer je om te kunnen reageren.