Akkerbouw

Nieuws 667 x bekeken laatste update:17 jun 2016

Franse telers breiden arealen verder uit

De Franse arealen voor veel graansoorten, suikerbieten en aardappelen zijn groter dan vorig seizoen. Het areaal koolzaad is nagenoeg stabiel, maar door een lagere opbrengst per hectare is de oogst met ruim 5 miljoen ton 4% kleiner uitgevallen.

Franse akkerbouwers telen dit jaar op ruim 5,25 miljard hectare zachte tarwe. Dat is 1,5% meer dan in het vorige seizoen, 5% boven het vijfjaarlijks gemiddelde en daarmee een nieuwe record oppervlakte voor dit hoofdgewas. Van harde of durhum-tarwe staat 357.000 hectare op het veld, 12% meer op jaarbasis en een kwart meer dan 2 jaar geleden. Het areaal voor dit gewas wordt de laatste jaren gestaag groter nadat rond 2014 een tekort aan deze grondstof voor pastaproducten werd geconstateerd.

Cijfers kunnen nog bijgesteld worden

Ook het areaal gerst groeit en ligt nu op ruim 1,8 miljoen hectare of 8% meer dan het gemiddelde over de laatste 5 jaar. Mais is aan de andere kant minder in trek, want hier is het areaal korrelmais van naar schatting 1,5 miljoen hectare, bijna 5% kleiner dan vorig seizoen, terwijl voedermais met ruim 1,46 miljoen hectare 2,5% minder is gezaaid. Volgens agrarische statistiekdienst Agreste heeft dat onder meer te maken met de slechte oogst van vorig jaar door de langdurige droogte in de zomermaanden. De informatiedienst tekent wel aan dat de cijfers voor zowel korrel- als voedermais later in het groeiseizoen nog bijgesteld kunnen worden.

Meer wintergerst geoogst

De wintergerst, die 1,38 miljoen hectare in beslag nam, is inmiddels geoogst en heeft 9,5 miljoen ton opgeleverd. Dat is vrijwel even veel als vorig seizoen, maar een kwart meer dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Agreste tekent daarbij aan dat het gemiddelde omlaag wordt getrokken doordat de oogst in 2012 deels werd vernietigd door strenge vorst later in het voorjaar.

Oogst koolzaad valt lager uit

Ook koolzaad is inmiddels binnen. Weliswaar was het areaal met 1,5 miljoen hectare slechts iets kleiner dan in 2015, maar de gemiddelde opbrengst per hectare kwam 5% lager uit. Daardoor ligt de oogst uiteindelijk met 5 miljoen ton toch 2% lager ligt. Dat komt mede door een verhoogde ziektedruk vanwege de vele regen, met name in Noordoost-Frankrijk, licht Agreste toe.

Suikerbieten blijft populaire teelt

Suikerbieten blijven bij de Fransen in trek, want hiervan staat met 401.000 hectare bijna 5% meer op het veld. Akkerbouwers spelen daarmee in op het verdwijnen van de quota in 2017, terwijl de tegengevallen opbrengsten van vorig jaar hen er ook toe aanzetten meer te telen.
Eerder werd al bekend dat Tereos, verreweg het grootste suikerbedrijf in Frankrijk, de komende jaren het tonnage aan bieten graag wil opvoeren van 15 naar 18 miljoen ton om op de liberalisatie van de Europese suikermarkt in te spelen. Verder zien veel Franse akkerbouwers ook brood in aardappelen, want hiervan is dit jaar 128.000 hectare gepoot, 4% meer dan in 2015 en 9% meer dan in de periode 2011 tot en met 2016.

Of registreer je om te kunnen reageren.