Akkerbouw

Nieuws

Te weinig kennis over schimmelresistentie

Er is nog te weinig bekend over de resistentie bij schimmels voor triazolen om gepaste maatregelen te kunnen nemen. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Wageningen Universiteit en Researchcentrum en het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) zijn het erover eens dat het gebrek aan kennis mede kan worden opgevuld door een onderzoek, dat Wageningen UR en RIVM doen.

Ontstaan van resistentie

Triazolen zijn schimmelbestrijders die onder andere in de landbouw worden gebruikt. Het gebruik ervan kan mogelijk leiden tot resistentie bij voor mensen gevaarlijke schimmels (Aspergillus fumigatus). Bij een analyse door het CTGB en Wageningen UR is gebleken dat verschillende stoffen een rol kunnen spelen bij het ontstaan van resistentie.

Omdat er nog te weinig bekend is, zijn er volgens het CTGB geen mogelijkheden om 'gepaste maatregelen te nemen, die breed worden gedragen en het risico voor het ontwikkelen en in stand houden van de resistentie bij de schimmel Aspergillus fumigatus kunnen verlagen.'

Of registreer je om te kunnen reageren.