Akkerbouw

Nieuws

Deel akkerbouwers hoeft niet te betalen voor akkerbouwonderzoek

Akkerbouwers die geen granen, suikerbieten of aardappelen telen hoeven ondanks de verbindendverklaring niet mee te betalen aan het onderzoek dat de Branche Organisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) gaat doen.

Directeur Matthé Elema van BO Akkerbouw schat dat het gaat om 10% van de akkerbouwbedrijven. "Gespecialiseerde groentebedrijven als broccoli-telers hoeven niet mee te betalen. Dat kan ook niet volgens de Europese regelgeving", legt directeur Thijs Cuijpers van LTO uit. De felle tegenstanders van de productschappen, de vollegrondsgroentetelers van de NVAF, hoeven dus geen onderzoeksbijdrage te betalen als ze geen graan, aardappelen of suikerbieten telen.

Na het opheffen van de productschappen was er geen methode meer om collectief sectorgeld te innen voor praktijkonderzoek. De BO Akkerbouw heeft van verantwoordelijk minister Henk Kamp (Economische Zaken) als eerste toestemming gekregen om een verplichte heffing op te leggen aan akkerbouwers voor de uitvoering van het programma Onderzoek en Innovatie.

Heffing mag alleen gelden voor marktordeningsgewassen

Dit gebeurt in het kader van het marktordeningsbeleid van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarom mag dit alleen gelden voor de marktordeningsgewassen. Voor akkerbouw zijn dat granen, aardappelen en suikerbieten.

"Het onderzoek richt zich op algemene zaken die van belang zijn voor alle akkerbouwteelten, zoals bodem, plantgezondheid en gewasbescherming. Gewasspecifiek onderzoek wordt niet gedaan", legt Elema uit. In de periode tot 2020 verwacht BO €16 miljoen te kunnen innen. Voor een gemiddeld akkerbouwbedrijf gaat het om €500 per jaar. Leden van LTO en NAV betalen via hun brancheorganisatie. Niet-leden kunnen in verband met de verbindendverklaring door het ministerie een losse rekening verwachten. Leden en niet-leden betalen hetzelfde bedrag voor het onderzoek.

Het inrichten van het nieuwe stelsel waarmee collectief onderzoek kan worden gedaan heeft ruim twee jaar gekost. Zo moesten de statuten van LTO en de regionale LTO's hiervoor worden aangepast. De eerste heffing zal in het najaar worden gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.