Akkerbouw

Nieuws

CNV verwacht instemming in cao Open Teelten

Het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao Open Teelten wordt waarschijnlijk door de vakbonden aangenomen. Dat verwacht Henry Stroek van CNV Vakmensen.

Het eindbod van de werkgevers in onder meer de teelt van vollegrondsgroente is tot stand gekomen zonder extra overlegronde met de bonden. Alleen het eerder gedane loonbod was voor de werknemers nog te laag. Dat bod is nu met een kwart procent verhoogd van 2,5 naar 2,75% extra in de komende 21 maanden.

Met deze kleine verhoging, verdeeld in 1,5% extra loon per 1 juli 2016 en op 1 januari 2017 nog eens 1,25%, komt het loonbod op jaarbasis uit op 1,57%.

Uitzondering op Wet Werk en Zekerheid

CNV adviseert de leden in te stemmen met dit eindbod. "Er ligt een acceptabel loonbod voor en we kunnen dan aan de slag met de uitwerking en handhaving van de cao."

Met het afsluiten van een nieuwe cao kan ook de door minister Asscher goedgekeurde uitzondering op de Wet Werk en Zekerheid van start. Hierover werden bonden en werkgevers het eerder dit jaar al eens.

Of registreer je om te kunnen reageren.