Akkerbouw

Nieuws

Zorgen om opbrengst suikerbieten

Bietentelers maken zich zorgen over de vertraagde seizoenstart en de verwachte opbrengst. Dat meldt verwerker Suiker Unie. Met 63% gezaaid areaal na week 15 lopen de vorderingen flink achter op het langjarig gemiddelde van 85,6%.

Een aantal telers heeft al extra bietenzaad besteld om de late zaai te compenseren met een groter areaal bieten, geeft Suiker Unie aan. Een maand later zaaien kost in deze periode zo 1 ton suiker per hectare, meldde het bedrijf vorige week.

Slakken

Hoewel de tussenstand van de zaaiwerkzaamheden landelijk op 63% staat, is dat percentage niet representatief voor alle telers. De variatie tussen gebieden blijft door de diversiteit in weersomstandigheden namelijk groot. In het Zuidwesten is lokaal fikse hagel gevallen, waardoor een enkel perceel wordt overgezaaid. Uit steeds meer regio's komen meldingen binnen van emelten- en slakkenvraat. De voortdurend vochtige omstandigheden spelen slakken in de kaart.

Bietenzaad

In de afgelopen week ging in alle teeltgebieden bietenzaad de grond in. Vooral tot de regen van dinsdagnacht is veel werk gedaan. Suiker Unie stelt dat het wel even duurt voor de laatste hectares bieten van zaad kunnen worden voorzien.

De verschillen in de voortgang - grofweg tussen Zuid en Noord - blijven nog steeds groot. Maar ook binnen teeltgebieden variëren de vorderingen soms sterk. Zo is rondom het Drentse Eext is 60% gezaaid, maar rond Westerbork nagenoeg niets. In de Wieringermeer moeten nog zelfs veel percelen worden geploegd en klaargemaakt voor de zaaimachine in actie kan komen.

Desalniettemin hebben bietentelers van week 14 naar 15 een sprong gemaakt van 44 naar 63%. De Noordoostpolder blijft hekkensluiter, nu met 20% gezaaid areaal. Zeeuws-Vlaanderen is op een paar hectare na klaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.