Akkerbouw

Nieuws 3151 x bekeken

Wijzigingen gewasspecifieke bemesting ter inzage

De regering heeft een aantal wijzigingen van de meststoffenwet voor gewasspecifieke bemesting ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Het gaat om het mogelijk maken van een verhoging van de fosfaat- of stikstof gebruiksnorm, via de zogenoemde equivalente maatregelen. Het gaat om extra ruimte voor stikstof- en fosfaataanvoer bij hogere gewasopbrengsten, een hogere stikstofgebruiksnorm bij vervanging van dierlijke mest door kunstmest (kalkammonsalpeter, chilisalpeter, kalksalpeter en stikstofmagnesium), mineralenconcentraat of dunne fractie en hogere stikstof- en fosfaatgebruiksnormen bij rijenbemesting in mais op zand- en lössgronden.

Verbazing over toetsing

Twee weken geleden werd duidelijk dat Staatssecretaris Martijn van Dam de aanpassing eerst wil laten toetsen door de Europese Commissie in Brussel. Hij reageerde op vragen van CDA Kamerlid Jaco Geurts. LTO Akkerbouw en Akkerbouwvakbond NAV reageerden daar verbijsterd op. Volgens de organisaties is als gevolg van de toetsing toepassing in de praktijk in 2016 niet meer mogelijk. Vanaf april 2015 zijn de organisaties bezig om een gezamenlijk voorstel geaccepteerd te krijgen.
Het gebruik van hogere gebruiksnormen bij aantoonbaar hogere opbrengsten is voorzien voor de gewassen pootaardappel, consumptieaardappel, zetmeelaardappel, suikerbiet, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, maïs, bloemkool, broccoli, sla, prei, spinazie, andijvie, winter-waspeen en zaaiui.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, tot 13 mei is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Of registreer je om te kunnen reageren.